โรคแมลงศัตรูพืช

โรคและปัญหาของการปลูกหอมแดง

หอมแดงเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของภาคอีสานโดยเฉพาะในจังหวัดศรีสะเกษที่มีเกษตรกรปลูกกันเป็นจำนวนมาก ทั้งมีการรวมกลุ่มปลูกเป็นแบบแปลงใหญ่ตามที่ภาครัฐให้การสนับสนุน แต่ในการปลูกหอมแดงก็มักประสบกับปัญหาในการปลูกหลายอย่างทั้งปัญหาที่เกี่ยวกับโรคพืชและปัญหาที่เกี่ยวกับแมลงศัตรูพืช เช่น ปัญหาโรครากเน่า โคนเน่า ใบจุดสีม่วง โรคราน้ำค้างและโรคแอนแทรคโนส ส่วนแมลงศัตรูพืชของหอมแดง คือ หนอนกระทู้และเพลี้ยไฟ สำหรับวิธีการกำจัดโรคและแมลงของหอมแดงที่เป็นแบบชีวภาพคือการใช้สารจุลินทรีย์จำพวก ไตรโคเดอร์ม่า บลาซิลัสทูริงเยนซิส บลาซิลลัสซับทิลิส และบูเวเรียบัสเซียน่า ซึ่งสารจุลินทรีย์ทั้ง 4 ชนิด จะช่วยป้องกัน / กำจัดโรคและแมลงของหอมแดงได้ค่ะ

เขียนและรายงานโดย ทีมงานชมรมเกษตรปลอดสารพิษ

สอบถามเพิ่มเติมที่ 02-9861680-2 หรือผู้เขียนเปรมฤดี พรมภักดี (ฝ่ายขายภาคอีสานตอนล่าง)

086-8954172 Hotline สายด่วน 084-5554205 -9 หรือ @thaigreenagro เสนอติชมได้ที่ Email : thaigreenago@gmail.com