ข่าวเกษตร

โรคเน่าโคนเน่าในทุเรียน

โรครากเน่าโคนเน่าทุเรียน เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อรา ไฟทอปธอร่า (Phytophthora) และเป็นปัญหาที่เกษตรกรยังแก้ไม่ตก โรคไฟทอปธอร่า (Phytophthora)ป็นโรคที่มีความสำคัญและสร้างความเสียหายกับทุเรียนอย่างมาก เชื้อราอาศัยอยู่ในดินและอยู่ข้ามปีได้นานหลายปี เจริญและแพร่พันธุ์ได้ดีในสภาพความชื้นสูง การระบาดของโรครุนแรงและแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว โรคไฟทอปธอร่า (Phytophthora) จะเข้าทางรากของต้นทุเรียน เมื่อเชื้อเข้าสู่ต้นทุเรียนได้แล้ว ก็จะขยายพันธุ์เข้าสู่ระบบท่อน้ำในลำต้น ทำให้ไฟทอปธอร่า (Phytophthora) แพร่กระจายไปทั้งต้น เริ่มจากราก ทำให้เกิดอาการรากเน่า เมื่อเชื้อโรคขึ้นสู่ลำต้น ทำให้เกิดอาการ ลำต้นเน่า แล้วลุกลามไปสู่ยอด ทำให้เกิดอาการ ยอดเหี่ยว และ ใบร่วง เราจะพบว่าเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนประสบปัญหาโรครากเน่าโคนเน่าระบาดอย่างรุนแรงและมากมาย บางท่านอาจจะใช้ยาเคมีในการกำจัดโรคไฟทอปธอร่า (Phytophthora)แต่พอฉีดไปสักพักก็มักจะเกิดปัญหาตามมา คือ โรคไฟทอปธอร่า (Phytophthora) จะสร้างความต้านทานต่อยา หรือที่เราเรียกว่า ดื้อยา ทำให้จำเป็นต้องเปลี่ยนยาชนิดใหม่ๆ หรือใช้ในอัตราที่สูงขึ้น ใช้ในจำนวนมากๆ ทำให้สิ้นเปลือง และไม่ค่อยเห็นผลเท่าที่ควร นอกจากนั้นความเป็นพิษของสารเคมี ยังส่ง ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมกระทั่งทำลายระบบนิเวศน์ ทำให้แมลงที่มีประโยชน์หลายชนิดต้องตาย และเป็นอันตรายต่อผู้ปลูกและบริโภคอีกด้วย วันนี้จึงอยากแนะนำว่าให้ใช้สารชีวภัณฑ์ในการกำจัดโรคไฟทอปธอร่า (Phytophthora) คือ การใช้สารที่ผลิตจากจุลินทรีย์ เช่น เชื้อรา แบคทีเรีย เพื่อป้องกันควบคุมและกำจัดโรคไฟทอปธอร่า (Phytophthora) ให้ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพและปลอดภัยต่อผู้ใช้และผู้บริโภค ช่วยลดหรือทดแทนการใช้สารเคมี ในการกำจัดโรคไฟทอปธอร่า (Phytophthora) คือการใช้ผลิตภันฑ์จากเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า( อินดิวเซอร์)และแบคทีเรียบาซิลลัสซับทิลิส(ไบโอเซ็นเซอร์) เกษตรกรต้องไม่ลืมว่าปกติใน ธรรมชาติจะพบเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า( อินดิวเซอร์)และแบคทีเรียบาซิลลัสซับทิลิส(ไบโอเซ็นเซอร์)ชนิดนี้ซึ่งมีประสิทธิภาพใน การกำจัด โรคไฟทอปธอร่า (Phytophthora) มีอยู่บ้างแล้ว แต่ไม่เพียงพอต่อการกำจัดโรคไฟทอปธอร่า (Phytophthora) ทั้งหมด จึงต้องเพิ่มเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า( อินดิวเซอร์)และแบคทีเรียบาซิลลัสซับทิลิส(ไบโอเซ็นเซอร์) ตัวนี้ลงไป เพื่อเพิ่มจำนวนเชื้อให้เยอะพอในการกำจัด วิธีใช้ ให้ใช้ในอัตรตราอัตรา 20-25 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นให้ทั่วทั้งแปลง ทั้งบนใบและใต้ใบ ทุกๆ7 วัน ถ้าระบาดหนัก ก็ทุก3วันครั้ง การใช้วิธีนี้ มีประสิทธิภาพในการกำจัดโรคและปลอดภัยต่อผู้ใช้และผู้บริโภค ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม ประหยัดและลดต้นทุนได้อย่างมาก ไม่ต้องกังวลจากเรื่องโรคดื้อยาอีกด้วย เพียงเท่านี้โรคไฟทอปธอร่า (Phytophthora) จะหมดไปจากสวนทุเรียน ของเกษตรกร อย่างแน่นอน

          

 

เขียนและรายงานโดย ทีมงานชมรมเกษตรปลอดสารพิษ

สอบถามเพิ่มเติมที่ 02-9861680-2 หรือผู้เขียนบรรเจิด ยิ่งวงษ์(ฝ่ายส่งเสริมการตลาดภาคกลาง) 092-7744902Hotline สายด่วน 084-5554205 -9 หรือ @thaigreenagro เสนอติชมได้ที่ Email : thaigreenago@gmail.com