ข่าวเกษตร

โรคเน่าโคนเน่ารักษาง่ายไม่ยากอย่างที่คิด

โรครากเน่าโคนเน่า เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อรา ไฟทอปธอร่า (Phytophthora) เป็นเชื้อราที่กำจัดได้ยากและสร้างความเสียหายให้กับพืชหลากหลายชนิดส่วนมากจะแพร่ระบาดและกระจายในช่วงฤดูฝน เกษตรกรส่วนใหญ่มักใช้สารเคมีในการกำจัดโรครากเน่าโคนเน่า แต่เท่าที่เห็นก็ไม่ได้ผลเท่าที่ควรวันนี้ผู้เขียนจึงอยากแนะนำว่ามีวิธีในการกำจัดโรครากเน่าโคนเน่าแบบปลอดสารพิษคือใช้อินดิวเซอร์(เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า )ในการกำจัดโรครากเน่าโคนเน่า เป็นการใช้เชื้อราในการกำจัดเชื้อราด้วยกันเอง

อินดิวเซอร์(เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า )เป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถกำจัดโรครากเน่าโคนเน่าได้และควบคุมไม่ให้แพร่ระบาดไปในต้นอื่นๆหรือแปลงอื่นๆได้อีกด้วย วิธีใช้ อินดิวเซอร์(เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า)ก็ให้ใช้ในอัตรา 25 กรัมถึง 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตรฉีดพ่นให้ทั่วต้นพืชหรือแปรงที่มีเชื้อโรครากเน่าโคนเน่าเพียงเท่านี้ผู้เขียนคิดว่าจะช่วยยับยั้งไม่ให้โรคเชื้อรารากเน่าโคนเน่าแพร่ระบาดและหายไปจากต้นพืชและแปลงของเกษตรกรได้หากเกษตรกรท่านใดสนใจหรือต้องข้อมูลเพิ่มเติมสามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดได้ที่ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ

เขียนและรายงานโดย ทีมงานชมรมเกษตรปลอดสารพิษ

สอบถามเพิ่มเติมที่ 02-9861680-2 หรือผู้เขียนบรรเจิด ยิ่งวงษ์(ฝ่ายส่งเสริมการตลาดภาคกลาง) 092-7744902Hotline สายด่วน 084-5554205 -9 หรือ @thaigreenagro

เสนอติชมได้ที่ Email : thaigreenago@gmail.com