จุลินทรีย์, คุณค่าน่ารู้เกี่ยวกับจุลินทรีย์, พืชผักกินดอกและผล|พืชผัก-พืชไร่

โรคราใบติดทุเรียน

 

 

โรคราใบติดเป็นอีกหนึ่งโรคที่น่ากลัวสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน ซึ่งพบการระบาดมากในช่วงฤดูฝนหรือหลังการเก็บเกี่ยวทุเรียนเสร็จแล้ว นับได้ว่าเป็นโรคที่ค่อนข้าง ร้ายแรงโรคหนึ่ง

โรคนี้มีลักษณะอาการบนใบที่พบจะมีรอยคล้ายถูกน้ำ ร้อนลวก อาการไหม้อาจจะเกิดให้เห็นที่บริเวณขอบใบด้านปลายใบ กลางใบหรือทั้งใบ แผลจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเมื่อใบ

เริ่มแก่และสามารถเจริญลุกลามไปยังใบอื่นๆได้ที่ติดกันได้ โดยสร้างใยยึดใบให้ติดกัน ทำให้เกิดอาการใบไหม้และใบจะ

ทยอยร่วงหล่นลงยังโคนต้นเหลือแต่กิ่ง ซึ่งต่อมาจะค่อยๆ แห้ง ทำให้ต้นทุเรียนเสียรูปทรง และมีการเจริญเติบโตไม่สมบูรณ์

โรคราใบติด มีสาเหตุจากเชื้อรา Rhizoctonia sp.ซึ่งเป็นเชื้อราชนิดยนี้สามารถพักตัวอยู่ในดินได้เป็นเวลานาน โดยอาศัยเศษซากพืชเป็นแหล่งอาศัย

 

 

ผู้ปลูกทุเรียนอาจจะเคยใช้ยาเคมีในการการป้องกันและกำจัด โรคราใบติด แต่พอฉีดไปสักพักก็มักจะเกิดปัญหา ตามมา คือความต้านทานต่อยาของโรคราใบติด ทำให้จำเป็นต้องเปลี่ยนยาชนิดใหม่ๆ หรือใช้ในอัตราที่สูงขึ้น ใช้ใน จำนวนมากๆ ทำให้สิ้นเปลือง และไม่ค่อยเห็นผลเท่าที่ควร นอกจากนั้นความเป็นพิษของสารเคมียังเป็นอันตรายต่อผู้ปลูก

และผู้บริโภค ผู้เขียนจึงอยากแนะนำให้เป็นวิทยาทาน สำหรับผู้ปลูกทุเรียนที่ต้องการลดการใช้ยาเคมีหรือเลิกการใช้ยาเคมี

ในการกำจัดโรคราใบติด คือการใช้เชื้อรา ป้องกันควบคุมและกำจัดโรคราใบติดหรืออีกในหนึ่งคือใช้เชื้อรากำจัดเชื้อรา คือ

ให้ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า( อินดิวเซอร์) 1 ส่วน ผสมกับปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 50 ส่วน คลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากัน แล้วนำ ส่วนผสมของเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า( อินดิวเซอร์)ไปโรยลง บนดินรอบ ๆ โคนต้นในบริเวณทรงพุ่ม หรือใช้ รองก้นหลุมก่อน ปลูก จะช่วยการป้องกันและกำจัดโรคราใบติดได้ในระดับหนึ่ง ส่วนทางใบให้นำเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า( อินดิวเซอร์) ฉีดพ่น

ให้ทั่วทั้งแปลง ทั้งบนใบและใต้ใบ ในอัตรตราอัตรา 25-50 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร ทุกๆ 7 วัน ถ้าระบาดหนัก ก็ทุก 3 วันครั้ง

ผู้เขียนขอแนะนำเพิ่มเติมอีกนิดคือถ้าอยากให้เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า( อินดิวเซอร์) มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น  ผู้เขียนแนะนำให้

 

 

ใช้ร่วมกับแอดจั๊สท์

แอดจั๊สท์ มีคุณสมบัติ ช่วยปรับ P H ของน้ำ เพื่อปรับน้ำให้เหมาะสมสำหรับฉีดพ่น จะทำให้เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า( อินดิวเซอร์) ออกฤทธิ์ได้ดียิ่งขึ้น แอดจั๊สท์ ยังมีคุณสมบัติในเรื่องดูดซึมด้วย  ช่วยลดแรงตึงผิวของน้ำ จึงช่วยให้สารต่างๆ กระจายตัวและ เปียกพื้นผิวได้ง่ายกว่าเดิม โดยให้นำแอดจั๊สท์ในอัตรา น้ำอ่อนให้ใช้ 5-10 ซี.ซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร  ถ้า น้ำ

ทั่วไป ให้ใช้10-20 ซี.ซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร และน้ำกระด้าง ให้ใช้ 15-38 ซี.ซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร มาผสมกับน้ำแล้วกวนผสมให้เข้ากัน

จึงค่อยนำเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า( อินดิวเซอร์) ในอัตรตราอัตรา 25-50 กรัม ใส่ลงไป แล้วกวนผสมให้เข้ากันอีกครั้ง แล้วฉีด

พ่น ทุกๆ7 วัน ถ้าระบาดหนัก ก็ทุก3วันครั้ง ตามที่ผู้เขียนได้เขียนไว้ข้างบน แค่นี้ผู้เขียนคิดว่าโรคราใบติดจะลดหรือหมดไปจากสวนทุเรียนของผู้ปลูกทุเรียนอย่างแน่นอน

 

 

ผู้เขียนบรรเจิด ยิ่งวงษ์(ฝ่ายส่งเสริมการตลาดภาคกลาง)

สอบถามเพิ่มเติม02-9861680-2 หรือ 092-7744902Hotline สายด่วน 084-5554205 -9

หรือ @thaigreenagro เสนอติชมได้ที่ Email : thaigreenago@gmail.com