จุลินทรีย์, สมุนไพรอื่นๆ, คุณค่าน่ารู้เกี่ยวกับจุลินทรีย์, ข่าวเกษตร

โรคข่ากับหน้าฝน

ข่า เป็นพืชในตระกูลเดียวกับขิง มีลำต้นหรือที่เรียกว่าเหง้าอยู่ใต้ดินเป็นแนวนอน เป็นไม้ล้มลุก เป็นพืชสมุนไพร

ที่นำมาใช้ในการประกอบอาหาร ข่า เป็นพืชท้องถิ่น ปลูกง่าย นิยมปลูกในทุกครัวเรือนของบ้านในประเทศไทย ข่า เป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่ง สามารถหาซื้อได้ตามตลาด และสามารถสร้างรายได้แก่ผู้ปลูก

ทำให้เกษตรกรหันมาปลูกกันจำนวนมาก แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ ข่านั้นชอบดินร่วนซุย

มีความชื้น แต่ไม่ชอบน้ำขัง ถ้ามีน้ำขังมากๆจะเกิด โรคหัวเน่า เกิดจากเชื้อPhytophthora เชื่อโรคนี้ มักจะพบในบริเวณดินที่ระบายน้ำได้ยาก

จะสร้างความเสียหายให้เกษตรกรผู้ปลูก ข่าเป็นจำนวนมาก ลักษณะอาการ ถ้าเกิดกับต้นยังเล็กจะทำให้รากเป็นรอยช้ำสีน้ำตาลและเน่า

ต้นจะเหี่ยวเฉา ถ้าเกิดกับหัวจะทำให้หัวเน่าอย่างรวดเร็ว และมีกลิ่นเหม็น ใบเหี่ยวแล้วร่วงถ้าเกิดรุนแรงต้นจะตาย การแก้ปัญหานี้สำหรับผู้เขียน แนะนำว่า

ให้ใช้ อินดิวเซอร์ INDUCER (ไตรโคเดอร์ม่า ) จุลินทรีย์ชีวภาพ

รักษาโรครากเน่าโคนเน่า ใบจุด ใบด่าง ใบดำ โรคกล้าเน่ายุบ โรคเน่าคอดิน โรคเหี่ยว ผสมในอัตรา 25 -50 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร

แล้วฉีดพ่นให้ครอบคลุมพื้นที่แปลงเพาะปลูกหรือผสมกับปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 50 ส่วน ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน

ก่อนนำไปใช้ โดยใช้รองก้นหลุมก่อนปลูกหรือโรยบางๆ ให้ครอบคลุมพื้นที่เพาะปลูก โดยใช้ทุกๆ 1-2 เดือน

เพียงแค่นี้ก็จะลดปัญหาหรือกำจัด โรคหัวเน่า ให้หมดไปจากแปลงเพาะปลูกข่าหากเกษตรกรท่านใดสนใจหรือต้อง

ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดได้ที่ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ

 

เขียนและรายงานโดย ทีมงานชมรมเกษตรปลอดสารพิษ

สอบถามเพิ่มเติมที่ 02-9861680-2 หรือผู้เขียนพรพรรณ ยิ้มสาระ(ฝ่ายส่งเสริมการตลาดส่วนกลาง)

084-5554210 Hotline สายด่วน 084-5554205 -9 หรือ @thaigreenagro

เสนอติชมได้ที่ Email : thaigreenago@gmail.com