โรคแมลงศัตรูพืช, ไม้ผล ไม้ยืนต้น

โรคกรีนนิ่งของมะนาว

fiogf49gjkf0d

โรคกรีนนิ่งของมะนาว

ใน
ช่วงเดือนกันยายนและตุลาคมนี้ชาวสวนที่ปลูกมะนาวก็จะต้องเตรียมพร้อมซ้อมมือ
ดูแลต้นกั้นตั้งแต่เดือนกรกฎาคมสิงหาคมด้วยการตัดแต่งบำรุงต้น
เพื่อให้มะนาวสร้างกิ่ง
ใบและยอดอ่อนออกมาให้ทันและเหมาะสมกับช่วงอายุของกิ่งที่จะต้องมีอายุอย่าง
น้อยสามถึงสี่เดือนจึงจะสามารถให้ผลผลิตติดดอกออกผลในช่วงฤดูแล้งได้อย่างมี
ทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลฤดูที่มะนาวมีราคาแพงมากที่สุดคือเดือน
มีนาคม-เมษายนยิ่งมะนาวประจำฤดูกาลออกมาสู่ท้องตลาดมากเท่าใดในเดือน
ธันวาคม-มกราคมมะนาวในช่วงหน้าแล้งก็จะแพงมากยิ่งขึ้นเท่านั้น
เพราะหมายถึงจำนวนเกษตรกรที่ทำให้ออกนอกฤดูมีผลงานหรือประสบความสำเร็จน้อย
ผลผลิตจึงออกมาในช่วงฤดูปรกติมากสภาพต้นที่จะทำนอกฤดูต่อไปก็ไม่เหมาะสมทัน
การณ์เท่ากับสวนที่ยอมตัดใจเด็ดผลทิ้งไปในช่วงเดือนสิงหาคมกันยายน
และรอคอยให้ผลผลิตออกมาในช่วงฤดูแล้งเพียงอย่างเดียว

แต่ปัญหาที่เกษตรกรพบในช่วงนี้กลับผิดแผกแตกต่างคือ แทนที่ปริมาณน้ำฝนที่โชยโปรยปรายลงมาน่าจะมีปริมาณของไนโตรเจนเพียงพอให้ใบมะนาวสะสมสร้างคลอโรฟิลด์ได้มากขึ้นจนช่วยให้ใบมะนาวมีสีเขียวขจี แต่กลับไม่เป็นเช่นนั้นก้านกิ่งติ่งใบกลับมีอาการขาวซีดเหลืองเซียวไม่เขียวเข้มดังที่ควรจะเป็นเหมือนดังกับกระถินต้นหญ้า กลางทุ่งริมท่าในหน้าฝน โดยทั่วๆ ไปที่เป็นเช่นนี้เมื่อสำรวจตรวจตราสังเกตดูให้ดี ๆถ้าไม่มีปัญหาเรื่องเชื้อราฟัยท็อพธอรา (Phytophthora spp.)เข้าทำลายระบบรากจนเน่าเสียหายก็ไม่ใช่อื่นไกล คงเหลือให้สงสัยเพียงเรื่องเดียวครับคือเรื่องของโรคกรีนนิ่ง (greenning) และทริสเตซ่า (Tristeza)ที่ส่วนใหญ่ก็จะมีสาเหตุมาจากไวรัส ทริสเตซ่า (Citrus tristeza virus) เป็นต้นเหตุเข้าไปทำลายท่อน้ำท่ออาหารจนไม่สามารถส่งสารอาหารจากรากไปเลี้ยงส่วนต่างๆได้เป็นปรกติ ส่งผลให้ใบเล็กห่ององุ้มและซีดจางลงเรื่อยๆ คล้ายเป็นโรคใบแก้ว
greening01.jpg

ทำให้ต้นมะนาวอ่อนแอลงเรื่อยๆ ในอดีตท่านอาจารย์ดีพร้อม ไชยวงศ์เกียรติเคยให้ข้อสังเกตุในเรื่องการวิเคราะห์โรคนี้ไว้ว่าอย่าไปคิดแต่เพียงว่ามะนาวเป็นโรครากเน่าโคนเน่าเพียงอย่างเดียวแล้วไปแก้แต่เรื่องโรครากเน่าโคนเน่าจะทำให้การรักษาป้องกันไม่ตรงกับโรคส่งผลทำให้ต้นเสื่อมโทรมอ่อนแอเพราะขาดสารอาหารลงเรื่อยๆเชื้อโรคราสามัญเข้าทำลายได้ง่าย จนเกิดอาการเปลือกแตก ยางไหล ใบซีดจางการป้องกันจะต้องคัดเลือกกิ่งพันธุ์ก่อนปลูกอย่างดี เลือกจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ สร้างภูมิคุ้มกันและความแข็งแรงให้แก่ต้นมะนาวอยู่เสมอด้วยกลุ่มของซิลิก้าหรือหินแร่ภูเขาไฟเพื่อยับยั้งป้องกันไวรัสมิให้แสดงอาการใช้กลุ่มจุลธาตุที่มีส่วนประกอบของซิลิก้าอยู่ด้วยเสมอเพราะจะช่วยผนังเซลล์ของมะนาวจะมีความแข็งแกร่งและได้รับสารอาหารสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลาปัญหาเรื่องกรีนนิ่ง ใบแก้วก็จะค่อยๆ หายไปได้อย่างไม่ยากเย็น

มนตรี บุญจรัส

ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ www.thaigreenagro.com