ปุ๋ยและฮอร์โมน, ดิน ปุ๋ย น้ำ อากาศและแสงแดด

โปแตสเซียม ( K )

NULL

          โปแตสเซียมเป็นแร่ธาตุอาหารหลักตัวที่ 3 รองลงมาจากไนโตรเจนและฟอสฟอรัส ช่วยทำให้พืชแข็งแรงไม่หักล้มง่าย ช่วยควบคุมการคายน้ำ ช่วยทำให้พืชทนแดด ทนแล้งมากขึ้น ช่วยการปรุงอาหาร การสร้างอาหารสะสม เช่น สร้างน้ำตาลในอ้อยและพืชต่าง ๆ ช่วยสร้างแป้ง สร้างน้ำมันในมะพร้าว ปาล์ม ทานตะวัน ถั่วต่าง ๆ ช่วยให้พืชทนโรคและทนต่อการทำลายของไร เพลี้ย ศัตรูขนาดเล็กได้ดีขึ้น ช่วยให้พืชเจริญเติบโตเป็นปกติ โดยมีบทบาทในการสร้างโปรตีนของพืชนั่นเอง

fiogf49gjkf0d

          การดูดซึมโปแตสเซียมไปใช้ในพืชมีโอกาสถูกรบกวนโดยการใส่ธาตุประจุบวกอื่นลงไปมากเกินพอดี เช่น โซเดียม แคลเซียม โปแตสเซียมและแมกนีเซียม เป็นต้น ในขณะเดียวกันการใส่โปแตสเซียมแก่ดินมากเกินไปก็มีโอกาสรบกวนการดูดซึมแร่ธาตุประจุบวกที่เป็นแร่ธาตุรองคือ แคลเซียม แมกนีเซียมเช่นเดียวกัน ดินที่มีกำเนิดจากภูเขาไฟ ดินเหนียว เป็นดินที่มีอิออน บวกคือ โปแตสเซียมมากพอสำหรับบางพืช ปุ๋ยนาในที่ลุ่มดินเหนียวจึงอาจใช้ปุ๋ยขาดโปแตสเซียม คือ 16-20-0 เป็นต้น โดยข้าวไม่แสดงอาการขาดปุ๋ยอินทรีย์ทั้งหลาย มีโปแตสเซียมอยู่ด้วยเล็กน้อยสมดุลกับแร่ธาตุอื่น ๆ ต้องใช้จำนวนมากจึงทดแทนปุ๋ยเคมีได้ ที่จริงควรใช้ร่วมกันทั้ง 2 อย่าง


          ปุ๋ยโปแตสเซียมอาจใช้ได้ทั้งปุ๋ยเดี่ยว เช่น 0-0-48 คือ โปแตสเซียมซัลเฟต ปุ๋ย 0-0-46 คือ โปรแตสเซียมคลอไรด์ หรือปุ๋ยผสม 3 สูตร เช่น 8-24-24 , 13-13-21 ,14-9-20 ,14-14-21 เป็นต้น โดยตัวเลขลำดับ 3 หรือตัวท้ายก็คือ เปอร์เซ็นต์ของโปแตสเซียม ในขี้เถ้าจากการเผาไหม้ ขี้เถ้าถ่านหิน ก็มีโปแตสเซียมเช่นกัน อาจใช้เสริมการใช้ปุ๋ยโปแตสเซียมปกติ ควรมีการตรวจดินและดูอาการแสดงออกในพืชประกอบกันไปด้วยที่มา : ดีพร้อม ไชยวงศ์เกียรติ. ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน.