ดิน ปุ๋ย น้ำ อากาศและแสงแดด

โน้มกิ่ง…อิงแสง

เรื่องของ “แสงแดด” กับการทำเกษตรนับว่าเป็นเรื่องสำคัญ ถ้าเกษตรกรที่เก่งในเรื่อง “น้ำ” เรื่อง “ปุ๋ย” เรื่อง “ดิน” เรื่อง “โรคแมลง” แต่ถ้าไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับ “แสงแดด” บางทีโอกาสความสำเร็จในอาชีพเกษตรกรรมก็อาจจะดูเลือนราง

ใครที่ยังปลูกข้าวแล้วใช้เมล็ดพันธุ์เยอะ ๆ หว่านอย่างหนาแน่น  ใครที่ไม่มีศิลปะในการตัดแต่งกิ่ง ทรงพุ่ม เมื่อทำสวนไม้ผล หรือชอบพืชระยะชิด แสดงว่าให้ความสำคัญในเรื่องของแสงน้อยเกินไป หรือเหมือนคล้าย ๆ กับว่า ไม่ให้ความสำคัญเลย ก็จะประสบพบแต่ปัญหาต้นทุนสูงจากการใช้ปุ๋ย ยา ฮอร์โมน…และผลผลิตที่ลดน้อยถอยลง

 

 

เนื่องด้วยแสงแดดถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำงานร่วมกับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำ เพื่อให้พืชสร้างน้ำตาล ออกซิเจนเป็นพลังงานในการดำรงชีวิต ถ้าพื้นที่รับแสงน้อยจากการที่มีทรงพุ่มหนาแน่น จากการปลูกถี่หรือชิดมากเกินไป จากการบริหารจัดการน้ำที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะช่วงที่ติดดอกออกผลพืชไม่มีน้ำหล่อเลี้ยงที่เพียงพอ ไม่ต่อเนื่องก็จะยิ่งส่งผลกระทบต่อการสังเคราะห์แสงด้วยเช่นเดียวกัน

จึงมีเทคนิคเฉพาะทางของเหล่าครูบาอาจารย์ด้านเกษตรในอดีตที่เน้นในการใช้เทคนิคโน้มหรือเอียงกิ่งเพื่อเพิ่มพื้นที่รับแสงให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ไม่ว่าจะเป็นการโน้มกิ่งต้นพริก การโน้มกิ่งหม่อนเบอรี่ การโน้มกิ่งฝรั่ง มะนาว และอีกหลาย ๆ พืชที่เหมาะสม เท่าที่จำได้เทคนิคนี้ผมเคยเห็นครั้งแรกสิบกว่าปีก่อนจากท่านอาจารย์ทอง  ธรรมดา ท่านก็ได้ใช้เทคนิคนี้ด้วยเช่นเดียวกัน แต่จำไม่ได้ว่าเป็นพืชอะไร

เกษตรกรในยุคปัจจุบันก็ยังสามารถใช้เทคนิคการเพิ่มพื้นที่รับแสงนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ ด้วยการตัดแต่งทรงพุ่มให้โปร่ง โล่งอยู่เสมอ เดินเข้าสวนเมื่อใดก็เตรี่ยมกรรไกรตัดกิ่งติดไม้ติดมือไปด้วย เจอกิ่งกระโดง กิ่งน้ำค้าง กิ่งใต้ร่มเงา กิ่งที่เบียดเสียดยัดเยียดแออัดก็ตัดออกให้หมด ให้เหลือไว้แต่กิ่งที่เหมาะสม สวยงาม การปลูกข้าว การหว่านเมล็ดพันธุ์ก็ใช้เพียง 5-10 กิโลกรัมเท่านั้นก็เพียงพอ การปลูกพืชระยะชิดเรื่องน้ำ เรื่องปุ๋ย เรื่องทรงพุ่มก็ต้องใส่ใจให้มาก ๆ

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อฝ่ายวิชาการชมรมเกษตรปอลดสารพิษ โทรศัพท์ 029861680 ถึง 2 หรือ ID Line : @thaigreenagro

 

 

มนตรี  บุญจรัส

ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ  www.thaigreenagro.com