ปุ๋ยและฮอร์โมน, ดิน ปุ๋ย น้ำ อากาศและแสงแดด

แมงกานีส

NULL

          แมงกานีสเป็นจุลธาตุอีกชนิดหนึ่งที่มีบทบาทด้านพลังงานในพืช ด้านการสังเคราะห์แสง การใช้พลังงาน การสร้างเอนไซม์หรือน้ำย่อยในพืช การสังเคราะห์โปรตีน คาร์โบไฮเดรต และลิปิดหรือไขมัน การแบ่งเซลล์และการยืดตัวของเซลล์ ถ้าพืชขาดแมงกานีส จะมีใบซีดบนเนื้อใบแต่เส้นใบยังเขียวอยู่ ถ้าเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวจะพบจุดสีเทาแกมเขียวที่ใบล่างๆ และมักพบกับดินที่ถูกชะล้างมานาน หรือดินที่เป็นด่าง ผลของการนี้ทำให้สังเคระห์แสงได้น้อยลง

fiogf49gjkf0d

          สร้างอาหารได้น้อย ได้ผลผลิตต่ำ ข้าวสาลีและถั่วเหลืองไวต่อการขาดแมงกานีสยิ่งกว่าข้าวโพด แต่พืชทั่วไปเมื่อขาดแมงกานีสจะเจริญช้า ออกดอกช้า เมล็ดและผลผลิตลดลงทั้งปริมาณและคุณภาพ


          แมงกานีสในดินได้มาจากหินแร่ต้นกำเนิดดินบางชนิดที่มีแมงกานีสออกไซด์ แมงกานีสซัลไฟด์ และแมงกานีสซิลิเกต ในดินที่ร่วนโปร่งอากาศถ่ายเทดี แมงกานีสถูกออกซิไดส์ไปเป็นแมงกานิกออกไซด์ซึ่งละลายน้ำยาก การใส่อินทรีย์วัตถุลงในดินช่วยให้จุลินทรีย์เจริญ เกิดการสลายตัวของอินทรียวัตถุให้อิเล็กตรอน เพื่อการรีดิวส์แมงกานิกเป็นแมงกานัส ทำให้ละลายน้ำง่ายขึ้นพืชใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น


          ภาวะใบซีด ใบบาง ใบด่าง ใบเหลือง ใบเล็ก ใบถี่ เป็นภาวะที่เกษตรกรเรียกรวมๆว่าใบแก้ว ให้แก้ไขโดยตรวจพีเอชดิน แก้ดินด่างด้วยภูไมท์ซัลเฟตพีเอช 4.5 แก้ดินที่ถูกชะล้างนานโดยการใส่อินทรีย์ วัตถุเช่น ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก ฉีดพ่นทางใบด้วยมาเน็บที่เจือจาง หรือจุลธาตุรวม เช่น ซิลิโคเทรซ หรือใช้ซิลิโคเทรซ ร่วมผสมในปุ๋ยละลายช้าที่มา : ดีพร้อม ไชยวงศ์เกียรติ. ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน.