ปุ๋ยและฮอร์โมน, ดิน ปุ๋ย น้ำ อากาศและแสงแดด

แมกนีเซี่ยม ช่วยพืชใช้พลังงานแสงแดดได้สูงสุด

NULL

          แมกนีเซี่ยมเป็นหนึ่งในธาตุอาหารรองของพืชซึ่งมีแคลเซี่ยม แมกนีเซี่ยม และกำมะถัน งานสำคัญคือ เป็นองค์ประกอบสำคัญของคลอโรฟีลล์คือ สารสีเขียวในพืช ถ้าพืชขาดแมกนีเซี่ยม ใบพืชจะซีด ขาดสีเขียว หากแดดจัดก็เกิดใบแห้ง เนื้อใบตายได้ ที่สำคัญที่สุด คือ ใบทำหน้าที่ในการปรุงอาหารโดยใช้พลังงานแสงแดด ใช้วัตถุดิบ คือ ก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำ ถ้าขาดแมกนีเซียม คือ ขาดคลอโรฟีลล์ นั่นคือ ขาดโรงงานผลิตอาหาร แม้มีแดดก็ทำอาหารไม่ได้ พืชไม่เติบโต

fiogf49gjkf0d

          ดินทั่วไปมีแมกนีเซี่ยมอยู่แล้วเกือบจะเพียงพอ แต่ในที่ดินกรดจัดจะเกิดการชะล้างแมกนีเซียมออกไปได้ง่าย ดินเค็มมีเกลือมากและเป็นที่ดอนก็เกิดการล้างแมกนีเซี่ยมออกไปได้ง่าย ดินที่ใส่ปูนขาวมาก ใส่ปูนบ่อยก็อาจทำให้พืชขาดแมกนีเซี่ยม เช่นเดียวกัน การแก้ปัญหาในที่ดินกรดที่ค่าพีเอชต่ำกว่า 5.8 ควรแก้กรดของดินโดยการใส่โดโลไมท์ โดโลไมท์เป็นปูนที่ประกอบด้วยแคลเซี่ยมคาร์บอเนต และแมกนีเซี่ยมคาร์บอเนต มีค่าความเป็นด่างสูงกว่าหินปูนบดเล็กน้อย จึงใช้ได้ทั้งแก้กรดของดิน และใส่ปุ๋ยแมกนีเซี่ยมให้แก่พืช การใส่โดโลไมท์ควรค่อยทำค่อยไป อย่าใส่โดโลไมท์ทีเดียวมาก จะทำให้แย่งการทำงานของธาตุประจุบวกอื่นจนเกิดการขาดธาตุอื่นได้ ควรตรวจกรด-ด่างของดินด้วย อย่าใส่มากจนพีเอชเกิน 6.3


          การแก้การขาดแมกนีเซี่ยมแบบเร่งด่วน อาจฉีดพ่นด้วยเกลือแมกนีเซี่ยมที่ ละลายน้ำได้ เช่น แมกนีเซี่ยมซัลเฟต เป็นต้น แต่งานระยะยาวอาจดูแลพืชมิให้ขาดแมกนีเซี่ยมโดยใส่โดโลไมท์. แมกนีไซท์ ในระดับพอดี ๆ.


ที่มา : ดีพร้อม ไชยวงศ์เกียรติ. ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน.