การเกษตร, พืชผักพืชไร่อื่นๆ

แมกนีเซียมธาตุอาหารรองของพืชทุกชนิด

เกษตรกรที่ปลูกไม้ผลบางรายอาจจะเคยพบปัญหาใบพืชมีจุดเหลือง น้ำตาล ระหว่างใบใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ หรือจะเริ่มเหลืองตรงปลายใบหรือขอบใบ จึงนำไปสู่อาการเนื้อเยื่อตายทำให้ใบร่วง ทั้งนี้เกิดจากพืชขาดแมกนีเซียม ซึ่งแมกนีเซียมช่วยกระตุ้นการถ่ายทอดพลังงานในกระบวนการสังเคราะห์แสง เสริมสร้างผนังเซลล์พืชให้แข็งแกร่ง ทำให้พืชใบเขียวปรุงอาหารได้เต็มที่ และทางชมรมเกษตรปลอดสารพิษมีวิธีแก้ปัญหาข้างต้นโดยการใช้แมกนีเซียมพืช ธาตุแม็กนีเซียมในรูปของแมกนีเซียมซัลเฟต ประกอบด้วยธาตุแมกนีเซียม 16 % วิธีใช้ ผสมแมกนีเซียมพืช 20-40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร คนให้ละลายเข้ากัน ฉีดพ่นให้ทั่วต้นพืชทั้งบนใบและใต้ใบให้เปียกชุ่มโชก ระยะพืชแตกใบอ่อน ติดผลอ่อน และช่วงสะสมอาหารเร่งใบให้แก่ก่อนการตัดแต่ง ควรฉีดพ่นในช่วงเย็นแดดอ่อน 2-3 ครั้ง ห่างกัน 5-7 วัน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ

เขียนและรายงานโดย ทีมงานชมรมเกษตรปลอดสารพิษ สอบถามเพิ่มเติมที่ 02-9861680-2 หรือผู้เขียนจิระนันท์ พวงมาลัย (ฝ่ายขายภาคเหนือ) 092-7744906 Hotline สายด่วน 084-5554205 -9 หรือ @thaigreenagro เสนอติชมได้ที่ Email : [email protected]