การเกษตร, ข่าวเกษตร

แนะตัดสับปะรดสุกพอดีป้องกันสารไนเตรตตกค้าง

fiogf49gjkf0d

การเก็บสับปะรดส่งขายโรงงานในระยะเวลาที่ไม่เหมาะสม จะก่อให้เกิดปัญหาสารไนเตรตตกค้างในผลสับปะรด เนื่องจากเกษตรกรบางรายใช้สารหรือปุ๋ยเคมีที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบมากเกินความจำเป็นทำให้มีสารไนเตรตตกค้างในผลสับปะรด ซึ่งหากประเทศผู้นำเข้าสับปะรดกระป๋องตรวจพบสารไนเตรตเกินปริมาณที่กำหนดจะส่งสินค้าคืนทันที ประเทศไทยจะสูญเสียลูกค้าและถูกแย่งตลาดในอนาคตจากประเทศคู่แข่ง 

fiogf49gjkf0d

นายอรรถ อินทลักษณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
กล่าวถึงแนวทางการป้องกันปัญหาดังกล่าวว่าเพื่อป้องกันปัญหาสารไนเตรตตกค้าง
ในผลสับปะรด
กรมส่งเสริมการเกษตรได้แนะนำให้เกษตรกรเก็บสับปะรดสุกพอดีเท่านั้น
อย่าเก็บสับปะรดดิบส่งโรงงาน รวมทั้งปฏิบัติให้ถูกต้อง
เพื่อลดปริมาณไนเตรตในผลสับปะรด คือ
ไม่ใส่ปุ๋ยไนโตรเจนหลังการบังคับดอกแล้ว
และไม่ทำลายจุกสับปะรดก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิต
รวมทั้งไม่ใช้สารเคมีทุกชนิดเร่งสับปะรดสุกก่อนกำหนด
ส่วนการเก็บสับปะรดสุกพอดีไม่น้อยกว่า 25% หรือสุกตั้งแต่ 2-3
ตาขึ้นไปจำหน่าย

ดังนั้น
เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดต้องใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ถูกต้องตามคำแนะนำของเจ้า
หน้าที่ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดี มีคุณภาพ เป็นประโยชน์ต่อตัวเกษตรกรเอง
และเศรษฐกิจของประเทศ.

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์วันที่ 22 กรกฎาคม 2554