จุลินทรีย์, โรคแมลงศัตรูพืช, พืชผัก พืชไร่, คุณค่าน่ารู้เกี่ยวกับจุลินทรีย์, อื่นๆ

แนวทาง ลด ละ เลิก การใช้สารเคมี ในการปลูกพืช

เนื่องจากกระแสการต่อต้านการใช้สารเคมี และความต้องการ ลดการใช้สารเคมี เช่น ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าหญ้า ฯลฯมีมากขึ้น ทำให้เกษตรกรหันมาทำเกษตรแบบ ลด ละ เลิก การใช้สารเคมีกันเยอะขึ้น เกษตรกรท่านใดที่สนใจจะทำเกษตรแบบไม่ใช้สารเคมี แต่ยังไม่มีแนวทาง วันนี้ทางผู้เขียน มีแนวทางมาแนะนำ ให้เป็นแนวทางเบื้องต้น การทำเกษตรแบบไม่ใช้สารเคมี  ควรเริ่มตั้งแต่เริ่มปลูก ให้เริ่มจากตรวจค่าความเป็นกรด – ด่าง (ค่า PH ) ของดินก่อน  โดยค่าดิน ที่เหมาะสมสำหรับการปลูกพืชควรอยู่ที่ 5.8-6.5 จากนั้นให้นำเอาพูมิชซัลเฟอร์  รองก้นหลุมหรือ คลุกดินก้นหลุมก่อนปลูก โรยรอบโคนต้น โรยเป็นแถวข้างต้น หว่านบนดินไถ หว่าน ผสมคลุกเคล้ากับปุ๋ยเคมีหว่านไปพร้อมกัน โรยบนดินในกระถางปลูกไม้ผลหรือไม้กระถาง เพื่อให้พืชดูดขึ้นไปกิน พูมิชซัลเฟอร์จะประกอบไปด้วย ด้วยหินแร่ภูเขาไฟ 50% ซัลเฟต 7% แคลเซียม 12% ฟอสฟอริกแอซิด 0.20% แมกนีเซียม 0.01% เหล็ก 0.01% สังกะสี 0.005% pH 6.5 ที่เหลือเป็นวัตถุปุ๋ย พูมิชซัลเฟอร์ ช่วยทำให้ดินร่วนซุย ดินซึมผ่านน้ำได้ง่าย ดินระบายน้ำได้ดีขึ้น แก้ดินที่เหนียวจัด แก้ดินดาน แก้ดินแน่นแข็ง พูมิชซัลเฟอร์ยังมีธาตุซิลิก้าออกมาในรูปของซิลิซิค แอซิคในปริมาณที่สูงเพียงพอที่พืชจะดูดซึมเอาไปใช้เป็นส่วนประกอบสำคัญของเซลล์ผิวเพิ่มความแข็งแกร่งเหมือนเกราป้องกันให้ กับพืช ลดการทำลายของโรคแมลงศัตรูพืช จากที่กล่าวมา การใส่พูมิชซัลเฟอร์จะช่วยเรื่องดินและโรคแมลงศัตรูพืชได้ประมาณ60-70% บางท่านอาจถามผู้เขียนว่าแล้วปุ๋ยยังจำเป็นต้องใส่ไหม ปุ๋ยยังจำเป็นต้องใส่ ธาตุอาหารที่เป็นเคมีสังเคราะห์หรือปุ๋ยเคมี ไม่ได้เป็นอันตรายต่อผู้ผลิต ผู้บริโภค แต่เป็นอาหารของพืชที่ต้องใช้เพื่อการเจริญเติบโตพวกนี้จะไม่มีสารพิษตกค้างในพืช เพราะเคมีสังเคราะห์พวกนี้เป็นกลุ่มของปุ๋ยเคมี เป็นจุลธาตุต่าง ๆ ซึ่งมีอยู่ในใบพืชอยู่แล้ว หรือบางท่านไม่สบายใจ ก็ใช้ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักแทนก็ได้ ใช้ผสมกับพูมิชซัลเฟอร์ได้เลย การป้องกันโรคแมลงศัตรูพืชด้วยพูมิชซัลเฟอร์อาจช่วยไม่ได้100% เราต้องเสริมด้วย จุลินทรีย์ 5 เสือ ได้แก่
1.ไบโอแทค (Bacillus thuringiensis ssp) บีทีชีวภาพปราบหนอนกำจัดหนอนได้ทุกชนิด
2.  ไบโอเซ็นเซอร์ (Bacillus Subthilis ssp.) จุลินทรีย์ชีวภาพปราบโรคเชื้อราต่างๆได้ทุกชนิด
3.อินดิวเซอร์ (Trichoderma harzianum ssp.) จุลินทรีย์ชีวภาพกำจัดโรคเชื้อรา โรคใบด่าง ใบดำ ใบจุด ใบฉ่ำน้ำ โรครากเน่าโคนเน่า
4.  คัทออฟ (beauveria bassiana ssp.) จุลินทรีย์ชีวภาพกำจัดเพลี้ยอ่อน เพลี้ยแป้ง เพลี้ยไฟ ไรแดง
5.ฟอร์แทรน (metarhizium anisopliae ssp.) จุลินทรีย์กำจัดปลวกร้ายในอาคารบ้านเรือน เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยจักจั่น ฯ จุลินทรีย์ทั้ง 5 ชนิดนี้ มีความปลอดภัย ไม่มีสารพิษตกค้างในพืช ฉีดแล้วสามารถเก็บมาล้างน้ำกินได้เลย เพียงเท่านี้เกษตรกรที่สนใจจะทำเกษตรแบบไม่ใช้สารเคมี  ก็ทำได้แบบมายาก ถ้าทำตามที่ผู้เขียนบอกหรือใช้เป็นแนวทางรับลองได้ว่า ต้องการ ลดการใช้สารเคมี เช่น ยาฆ่าแมลง ได้อย่างแน่นอน

 

ผู้เขียนบรรเจิด ยิ่งวงษ์(ฝ่ายส่งเสริมการตลาดภาคกลาง)

สอบถามเพิ่มเติม02-9861680-2 หรือ 092-7744902Hotline สายด่วน 084-5554205 -9

หรือ @thaigreenagro เสนอติชมได้ที่ Email : thaigreenago@gmail.com