เห็ดทั่วไป, สารพันเห็ด

แนวคิดปลูกป่าเห็ดทรัฟเฟิลบนป่าร้างหนาวเย็น

NULL

     ในภาคใต้มีนาร้างที่เกิดจากการทำลายป่าพรุจำนวนมาก กำลังจะมีการยกร่องใส่ปูนใส่ภูไมท์ซัลเฟต ใส่ปุ๋ยขยะบดละเอียดแล้วปลูกปาล์ม ในภาคเหนือมีเขาหัวโล้นจำนวนไม่น้อยรอการปลูกไม้ยืนต้นให้เป็นป่าต้นน้ำลำธารอีกครั้งหนึ่ง ถ้าปลูกป่าก่อซึ่งเหมาะกับเขาสูงอากาศเย็น แล้วจ้างคนเฝ้าป่าใช้เงินจากการขายเห็ดทรัฟเฟิล ป่าก็จะอยู่กับคนได้อย่างยั่งยืน นิตยสารไทม์ 21 ก.พ. 48 ลงบทความจีนผลิตเห็ดทรัฟเฟิลพันธุ์ ทิวเบอร์ อินดิคัม ขายได้กิโลกรัมละ 3,200 บาท โดยปลูกเชื้อเห็ดที่รากของพืชอาศัย (ต้นโอ๊ค เกาลัด ก่อต่าง ๆ ซึ่งไทยมีไม้ก่อกระจายพันธ์มากมาย) ปลูก 3-4 เดือน เชื้ออยู่ติดราก เอาต้นไปปลูกได้ มีเห็ดเกิดทุกปีตั้งแต่ปีที่สามเป็นต้นไป เป็นเช่นนี้ตลอดชีวิตของต้นไม้ แหล่งเห็ดทรัฟเฟิลที่จีนกำลังพัฒนานั้นก็คือยูนาน ไม่หนาวกว่ายอดดอยในภาคเหนือของไทยที่เราจะพัฒนาให้กลับมาเป็นต้นน้ำมากน้อย

         

fiogf49gjkf0d

 ในการประชุมสมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทย เมื่อ 22 ก.พ. 48 ดร. สัญชัย ตันตยาภรณ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่าทั้งนิวซีแลนด์ และออสเตรเลียตอนใต้ก็เพิ่งประสบความสำเร็จในการปลูกเห็ดทรัฟเฟิล เมื่อเพียงประมาณ 10 ปีนี้เอง ซึ่งตื่นเต้นกันมาก ใช้ต้นโอ๊คเป็นพืชอาศัย และใช้เห็ดพันธุ์ ทิวเบอร์ มีลาโนสปอรัม ถ้าไทยจะปลูกเห็ดนี้ควรเลือกพืชอาศัยที่ปลูกง่าย หรือมีอยู่แล้วในเมืองไทย หรือมีทั้งไทยทั้งยูนาน

           ไทยควรขอร่วมเป็นพันธมิตรฟื้นฟูสภาพแวดล้อมด้วยการปลูกป่า กับมณฑล ยูนาน ควรส่งนักอนุกรมวิธารพืชไปตรวจสอบพืชอาศัยของเห็ดชนิดนี้ แน่นอนย่อมมีไม้โอ๊ค ไม้เกาลัด และไม้ในกลุ่มตระกูลและสกุลของไม้ก่อ ซึ่งไทยมีหลากหลาย ถ้ารู้ชนิดไม้ก่อที่ใช้ในจีนและหากชนิดนี้มีในไทย งานก็ง่ายขึ้น ซื้อเห็ดมาแยกเชื้อก็เริ่มงานได้


ที่มา : ดีพร้อม ไชยวงศ์เกียรติ. นสพ. เดลินิวส์ ฉบับที่ 20,231 ประจำวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2548 หน้า 12.