เห็ดทั่วไป, สารพันเห็ด

แนวคิดทำฟาร์มเห็ดระบบปิดแบบฟาร์มไก่

NULL

 วันที่ 30 เม.ย. 2547 ในการสัมมนาและประชุมใหญ่ของสมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทย จะมีการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับเห็ดหลายเรื่อง เช่นการเพาะเห็ดตีนแรด การทำฟาร์มเห็ดระบบปิด การกู้ ธกส. เพื่อลงทุนเพาะเห็ด วิธีขายเห็ดเข้าในตลาดขายส่ง ยุทธศาสตร์เห็ดของประเทศไทย ไรหางดีดในฟาร์มเห็ด ฯลฯ เป็นต้น การสัมมนาจัดที่ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตรในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน จตุจักร ตั้งแต่เช้าและเลิกเย็นนั้น ค่าลงทะเบียนคนละ 400 บาท โดยสมัครมาที่สมาคมเห็ดฯ หรือชมรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร (0-2986-1680-1)ก็ได้ ซึ่งผู้เข้าสัมมนาจะได้รับหนังสือเห็ดไทย 2546 ด้วย

         

fiogf49gjkf0d

 ความคิดเกี่ยวกับการทำฟาร์มเห็ดระบบปิดมาจากปัจจุบันฟาร์มเห็ดที่เพาะเห็ดในโรงเรือนโดยทั่วไปยังมีการป้องกันการปนเปื้อนไม่ดีเท่าที่ควร ถุงเห็ดมีเชื้อราและเห็ดอื่นเข้าปะปน มีศัตรูเห็ดเข้ารบกวน เช่น แมลงหวี่เห็ด ไรเห็ด บางครั้งมีหนอนผีเสื้อขนาดเล็กเข้ากัดกินเห็ด เคยพบมอดเข้ากินเห็ดหลินจือตั้งแต่ในเรือนเพาะ การมีปัญหาเหล่านี้เป็นเพราะโรงเพาะทั่วไปมักทำเรือนเพาะที่การเปิดปิดไม่สนิท คนที่จะเข้าไปภายในมิได้รักษาความสะอาดให้พอ ฟาร์มเห็ดยังมักอนุญาตให้ผู้คนที่สนใจเข้าไปในจุดสำคัญๆ โดยอาจนำศัตรูเห็ดติดเข้าไปโดยไม่รู้ตัว ทำให้ผลผลิตเห็ดต่ำกว่าที่ควรจะเป็น

          ระบบปิดจะทำโรงเพาะเห็ดที่มีการกำจัดเชื้อภายในเรือนเพาะก่อนที่จะเริ่มนำก้อนเชื้อเข้าภายใน จะจัดการป้องกันไม่ให้แมลงต่างๆ เข้าไปในเรือนเพาะผ่านประตูหน้าต่าง และช่องถ่ายเทอากาศต่างๆ ซึ่งจะปรับปรุงให้ม่านกั้นได้ ที่จริงอากาศที่จะผ่านเข้าไปอาจต้องกรองสปอร์ของเห็ดราต่างๆ เอาไว้ให้มีแต่อากาศสะอาด ในอุณหภูมิที่เหมาะสมกับเห็ดชนิดนั้นๆ ผ่านเข้า วิธีนี้จะลดการปนเปื้อนลง ค่าใช้จ่ายจะเพิ่มขึ้น แต่ผลผลิตจะเพิ่มขึ้นเช่นกัน ผู้สนใจเชิญเข้าฟังได้ ตามวันเวลาดังกล่าว.


ที่มา : อาจารย์ดีพร้อม ไชยวงศ์เกียรติ, ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์