พืชผัก พืชไร่

แตงโมกับโรคเถาเหี่ยว

ในช่วงอากาศร้อน และมีฝนตก เกษตรกรต้องหมั่นสังเกตอาการของโรคเถาเหี่ยวที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย จะพบแสดงอาการเริ่มแรกใบล่างมีสีเหลือง โดยเริ่มจากใบบริเวณโคนเถาและลุกลามเหลืองต่อเนื่องไปสู่ยอดจนเหลืองทั้งต้น ต่อมาเถาแตงจะเหี่ยวและตาย บางครั้งมีรอยแตกตามยาวลำต้นบริเวณโคนเถาใกล้ผิวดิน เมื่อผ่าไส้กลางเถาดูจะเห็นภายในลำต้นเป็นสีน้ำตาล มักพบระบาดรุนแรงในพื้นที่สภาพดินเป็นกรด และในพื้นที่เดิมที่มีการปลูกแตงโมซ้ำต่อเนื่องกัน

สาเหตุ

-เชื้อรานี้เจริญและทำลายแตงโมได้ดีที่อุณหภูมิระหว่าง 24 – 27 องศาเซลเซียส

-ขณะที่แตงโมกำลังเจริญเติบโตมีฝนตกติดต่อกันยาวนาน

-ดินมีธาตุไนโตรเจนอยู่สูง แต่มีธาตุฟอสฟอรัส (P2O5) และโปแตสเซี่ยม (K2O) อยู่ต่ำ

การป้องกันและกำจัด

-อย่าปลูกแตงโมซ้ำที่เดิม

-ใช้ไบโอเซ็นเซอร์ ในอัตราส่วน50กรัม ต่อน้ำ20ลิตร ฉีดให้ทั่วทั้งต้น

สอบถามเพิ่มเติมที่ 02-98616680-2 หรือผู้เขียนนวพร คุ่ยประเสริฐ (ฝ่ายขายภาคอีสานตอนบน)

092-7744906 Hotline สายด่วน 084-5554205-9 หรือ @thaigreenago เสนอติชมได้ที่ Email : thaigreenago@gmail.com