การเกษตร, ข่าวเกษตร

แจงสี่เบี้ย : พด.เร่งฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัย

กรมพัฒนาที่ดินได้วางแนวทางแผนการพัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่การเกษตรที่ประสบอุทกภัย
โดยให้สถานีพัฒนาที่ดินในจังหวัดที่ประสบภัย ร่วมกับหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน
ประเมินสภาพพื้นที่และเร่งให้ความช่วยเหลือโดยด่วน
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินได้ลงพื้นที่ให้คำแนะนำ
การบำบัดน้ำเน่าเสียและขจัดกลิ่นเหม็น โดยใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด. 6
ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพของกรมพัฒนาที่ดิน
หากเป็นพื้นที่น้ำท่วมขังนิ่งและเกิดลูกน้ำยุงรำคาญ แนะนำให้ใช้สารเร่งซุปเปอร์
พด. 6 (ชนิดผง) โรยลงไปจะช่วยกำจัดและลดปัญหาลูกน้ำยุงรำคาญได้ผลเป็นอย่างดี
นอกจากนี้ยังได้ให้คำแนะนำวิธีการฟื้นฟูพื้นที่การเกษตรหลังน้ำลด ดังนี้

1.พื้นที่ปลูกข้าว
มีวิธีจัดการดินหลังน้ำลด คือ 1) ระบายน้ำออกจากนา 2) ไถกลบตอซังข้าว
หมักให้ย่อยสลาย โดยใช้น้ำหมักชีวภาพรดฟางข้าวช่วงไถกลบ 3)
หลังจากตอซังย่อยสลายแล้ว ปรับปรุงดินโดยใช้พืชปุ๋ยสด
กรณีน้ำท่วมขังในนาเป็นระยะเวลานาน แนะนำให้ใช้สารบำบัดน้ำเน่าเสียและช่วยขจัดกลิ่นเหม็น
(สารเร่งซุปเปอร์ พด.6) เพื่อบำบัดน้ำเสียและขจัดกลิ่นเหม็น โดยใช้อัตรา 1
ลิตรต่อปริมาณน้ำในนา 1 ลูกบาศก์เมตรทุก 10 วัน หรือถ้ามีกลิ่นเหม็นมากให้ใส่ทุก 3
วัน จนหมดกลิ่น2.พื้นที่สวนผลไม้ มีวิธีจัดการดินหลังน้ำลด ดังนี้
1)ไม่เข้าไปเหยียบย่ำใต้ต้นไม้ผลเพราะจะทำให้รากขาดและรากเน่าได้ง่าย 2)
ถ้าต้นไม้ล้มควรหาไม้ยาวค้ำยันไว้ก่อน 3)ระบายน้ำออกจากโคนต้นให้หมดเป็นการด่วน
ทำร่องน้ำระหว่างแถวไม้ผลให้ลึกอย่างน้อยประมาณ 50 ซม.
ถ้าเป็นดินเลนให้ใช้ไหผูกเชือกแล้วลากให้เป็นร่องลึกระหว่างแถวสามารถใช้เป็นทางระบายน้ำได้
เอาไม้แหวกดินให้เป็นร่องเล็กๆ ที่บริเวณโคนต้นไม้ให้น้ำไหลลงสู่ทางระบายน้ำ 4)
ใช้พลั่วดึงเศษพืชและสัตว์ต่างๆ 5) ใช้ไม้ไผ่หรือท่อพลาสติกเจาะรูปักไว้โคนต้น
เพื่อระบายความร้อนและก๊าซพิษออกจากโคนต้น 6) เมื่อดินเริ่มแห้งให้ทำการตัดแต่งกิ่งเอาใบแก่และกิ่งที่อยู่ภายในทรงพุ่มที่ไม่ได้รับแสงออก
6)ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักร่วมกับปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-15
โดยใส่ในร่องที่ขุดดินขึ้นรอบๆ ทรงพุ่ม ซึ่งความกว้างของร่องประมาณ 15 เซนติเมตร
หรือใส่ที่โคนต้นไม้ในกรณีที่ต้นไม้ยังมีขนาดเล็กเกษตรกรที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติม
สอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 สถานีพัฒนาที่ดินทุกจังหวัด
หมอดินอาสาประจำหมู่บ้านในชุมชน หรือ โทร. 0-2579-8515

ที่มาหนังสือพิมพ์แนวหน้าฉบับวันที่4/9/2560

เวปที่มาhttp://www.naewna.com/local/289689