ข่าวเกษตร

แก้โรคเน่าคอดินในต้นกล้าด้วยอินดิวเซอร์

เป็นโรคที่เกิดขึ้นเฉพาะในแปลงต้นกล้าเท่านั้น เนื่องจากการหว่านเมล็ดที่แน่นทึบ อับลม และต้นเบียดกันมาก ถ้าในแปลงมีเชื้อโรคแล้วต้นกล้าจะเกิดอาการเป็นแผลช้ำที่โคนต้นระดับดิน เนื้อเยื่อตรงแผลจะเน่าและแห้งไปอย่างรวดเร็ว ถ้าถูกแสงแดดทำให้ต้นกล้าหักพับ ต้นเหี่ยวแห้งตายในเวลารวดเร็ว การระบาด เชื้อราติดมากับเมล็ด แก้ได้ด้วยอินดิวเซอร์ เป็นผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์ที่เป็นปฏิปักษ์ในกลุ่มเชื้อราด้วยกัน มีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันกำจัดโรคพืชที่สำคัญในประเทศไทย เช่น โรครากเน่า โคนเน่า เป็นต้น อัตราการใช้ อินดิวเซอร์ 1 ส่วน ผสมกับปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 50 ส่วน ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันก่อนนำไปใช้รองก้นหลุมก่อนปลูกหรือโรยบางๆให้ครอบคลุมพื้นที่เพาะปลูก โดยใช้ทุกๆ 1-2 เดือน หรือผสมอินดิวเซอร์ 25-50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นในช่วงแดดอ่อนๆหรือช่วงเย็นค่ะ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ

 

 

เขียนและรายงานโดย ทีมงานชมรมเกษตรปลอดสารพิษ

สอบถามเพิ่มเติมที่ 02-98616680-2 หรือผู้เขียนจินตนา สินสุพรรณ์ (ฝ่ายขายภาคเหนือตอนล่าง)

092-7744906 Hotline สายด่วน 09 หรือ 092-7744903 @thaigreenago เสนอติชมได้ที่ Email : thaigreenago@gmail.com