ข้าว

แก้อาการข้าวเมาหัวซังด้วยปุ๋ยละลายช้าหินแร่ภูเขาไฟ

ข้าวอาการใบเหลืองในช่วงหน้าหนาว มักจะสร้างความไม่สบายใจให้ชาวไร่ชาวนา การแก้ปัญหาในอดีตก็จะใช้แร่ธาตุกลุ่มสังกะสี แมงกานีส นิกเกิ้ล ซิลิสิค แอซิด ฯลฯ นำไปฉีดพ่นให้แก่ต้นข้าวแต่เนิ่น ๆ ก่อนที่จะเข้าหนาว เพื่อข้าวได้สะสมสารอาหารเหล่านี้ไว้ให้ได้อย่างเพียงพอ มิฉะนั้นพืชที่ขาดแร่ธาตุต่าง ๆ เหล่านั้นก็จะเกิดอาการใบเหลืองจากลมหนาว ลมโยก และมีผลทำให้ต้นข้าวชะงักงัน แคระแกร็น หรือบางพื้นที่เรียกอาการนี้ว่าข้าว “จู๋”  ต่อมาทางชมรมเกษตรปลอดสารพิษ ได้พัฒนาสารอาหารเหล่านี้ให้อยู่ในรูปของผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำไปใช้งานได้ง่ายมีชื่อว่า “ไวตาไลเซอร์” และล่าสุดคือชื่อ “ไรซ์กรีนพลัส” ทั้งสองตัวนี้สามารถนำไปฉีดพ่นแก้อาการพืชกระทบกับอากาศที่แปรปรวนได้ดี้ทั้ง “ร้อนจัด” หรือ “หนาวจัด” ซึ่งก็ยังได้รับความนิยมมาจนถึงทุกวันนี้ แต่ในช่วงนี้ได้เดินทางไปยังจังหวัดสิงห์บุรี ชัยนาทและนครสวรรค์ เห็นชาวนาส่วนใหญ่ก็เริ่มที่จะไถคราดปักดำเพาะปลูกกันไปพอสมควร ส่วนใหญ่ข้าวก็อยู่ในช่วงระยะหนึ่งเดือนแรก ซึ่งต้องอาศัยแร่ธาตุและสารอาหารที่หลากหลายในการบ่มเพาะดูแล เพื่อให้ทนทานต่อโรคแมลง เพลี้ย หนอน รา และไร ซึ่งเกษตรกรก็แก้ไขตามวิธีที่ได้ทำต่อ ๆ กันมาหลายสิบปีหรือจะเรียกว่าหลายชั่วอายุคนก็ว่าได้ แต่ปัญหาหนึ่งที่ชาวนาถึงแม้ว่าจะมีประสบการณ์ที่ยาวนานมาแล้วก็ยังแก้ไม่ตก นั่นก็คืออาการข้าวเหลืองจากอาการเมาหัวซัง หรือเมาตอซัง คือเป็นอาการที่ข้าวนั้นไปขึ้นหรือเจริญเติบโตบนเทือกหรือเลนที่มีเศษซากของตอซังฟางข้าวยังย่อยสลายไม่หมดจด ยังคงถูกหมักทับถมไว้ใต้เลนหรือเทือก ซึ่งกิจกรรมยังคงสร้างกิจกรรมในการย่อยสลายอยู่ ยังทำงานไม่เสร็จ การย่อยสลายอินทรียวัตถุของจุลินทรีย์มีความจำเป็นต้องใช้ “ไนโตรเจน” มาสร้างโปรตีนให้ตนเองด้วย เมื่อจุลินทรีย์บลูมหรือเพิ่มปริมาณอย่างมากตรงบริเวณตอซังฟางข้าวที่หมักทับถมอยู่ตรงนั้น ส่วนใหญ่จะอยู่ตามมุมคันนาซึ่งรถแทรกเตอร์หรือรถอีขลุกเข้าไปไม่ถึง ทำให้ต้นข้าวถูกแย่งใช้ออกซิเจน จนเกิดอาการใบเหลือง

 

 

 

เกษตรกรที่ใช้ปุ๋ยยูเรีย 46-0-0หว่านทับซ้ำลงไป อาจจะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้เขียวได้สักระยะเวลาหนึ่ง แต่หลังจากนั้นข้าวจะอวบอ้วนอ่อนแอ และต้องมาแก้ปัญหาเรื่อง หนอน เพลี้ย โรคแมลงศัตรูพืชอื่น ๆ ตามมาอีก การแก้ปัญหาด้วยการใช้ปุ๋ยละลายช้าจะแก้ได้ตรงปัญหามากกว่า คือการใช้ปุ๋ยยูเรีย 5 ส่วน คลุกกับหินแร่ภูเขาไฟ (ภูไมท์, พูมิช) 1 ส่วน หว่านลงไปในบริเวณที่เกิดปัญหาข้าวเมาหัวซัง หินแร่ภูเขาไฟจะช่วยจับก๊าซแอมโมเนียส่วนเกิน ที่ทำให้ข้าวเหลืองด้วยเช่นเดียวกัน และค่อยปลดปล่อยปุ๋ยไนโตรเจนออกมาให้ต้นข้าวอย่างช้า ๆ ไม่เร่งรีบมูมมามจนต้นข้าวอ่อนแอ จึงแก้ปัญหาได้ทั้งอาการข้าวเหลืองจากการขาดไนโตรเจน จากแก๊สที่ระเหยผ่านใบขึ้นมา และหมดปัญหาต้นข้าวอวบอ้วนอ่อนแอหลังหว่านปุ๋ย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มนตรี  บุญจรัส

ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ www.thaigreenagro.com