เห็ดหูหนู, สารพันเห็ด

แก้ปัญหาเชื้อราเขียวในเห็ดหูหนูด้วย “บีเอสพลายแก้ว” แบบคุณประนอม มหาไม้

fiogf49gjkf0d

คุณ ประนอม มหาไม้ อาศัยอยู่ที่บ้านพักเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ้านธิ  อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน และมีโอกาสได้รู้จักชมรมเกษตรปลอดสารพิษโดยผ่านเวปไซต์ www.thaigreenagro.com               คุณประนอม มีอาชีพรับราชการอยู่ที่โรงพยาบาลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน และเพาะเห็ดหูหนูเป็นอาชีพเสริมส่งขายตลาด ทำอยู่ประมาณ 5,000ก้อน ปัญหาที่พบส่วนมากคือ ปัญหาเรื่องของเชื้อราโดยเฉพาะราเขียว ซึ่งจะพบกันมากในผู้ที่ทำอาชีพเพาะเห็ด ยังผลให้เชื้อเห็ดถูกทำลายและผลผลิตลดลงอย่างมาก เลยได้โทรเข้ามาปรึกษากับนักวิชาการของทางชมรมเกษตรปลอดสารพิษ

fiogf49gjkf0d

หลังจากที่คุณประนอม มหาไม้ ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกับนักวิชาการจากทางชมรมเกษตรปลอดสารพิษ ซึ่งได้แนะนำให้ใช้เชื้อจุลินทรีย์กำจัดโรคพืชคือ เชื้อบาซิลัส ซับธิลิส พลายแก้ว ซึ่งเป็นเชื้อ แบคทีเรียกำจัด เชื้อราในพืชต่างๆ สามารถหมักขยายเชื้อเพื่อเป็นการเพิ่มจำนวนให้ได้จุลินทรีย์ในปริมาณที่มากขึ้นและยังช่วยประหยัดต้นทุนอีกด้วยสามารถหมักได้หลายสูตรทั้ง สูตรไข่ไก่ สูตรน้ำมะพร้าวอ่อน สูตรนมยูเอชที โดยแนะนำให้ฉีด 7 วันครั้ง หรือในช่วงอากาศชื้นจัดแนะนำให้ฉีด 3 วันครั้ง โดยใช้ เข็มสลิ๊งค์ ฉีดอัดเข้าไปในก้อนเห็ดโดยตรง

คุณประนอม มหาไม้ ได้ทดลองโดยแยกก้อนเห็ดหูหนูที่เป็นเชื้อราออกมาไว้นอกโรงเรือนและได้ทำการทดลองฉีดเชื้อบาซิลัส ซับธิลิส พลายแก้วโดยช้สูตรหมักในน้ำมะพร้าวอ่อน วิธีการทำก็นำมะพร้าวอ่อน 1 ผล เจาะเปิดฝาแง้ม ใส่เชื้อลงไป 5 กรัม จากนั้นปิดฝาทิ้งไว้ 1-2 วัน แล้วนำมาผสมกับน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นให้ชุ่มเปียก เพื่อให้เชื้อพลายแก้วกระจายไปทั่วก้อนเห็ด

หลังจากที่ทดลองฉีดเชื้อ บาซิลัส ซับธิลิส พลายแก้ว ไป 2 ครั้งปรากฏว่า ก้อนเห็ดหูหนูที่เป็นราเขียว ชะงักการเจริญเติบโต เชื้อราเขียวไม่มีการแพร่กระจ่ายเพิ่มและที่สำคัญเห็ดหูหนูยังออกดอกเหมือนเดิมอีกด้วยโดยปกติก้อนเห็ดก้อนไหนที่เป็น ราเขียว จะแพร่กระจ่ายไปทั่วทั้งก้อนอย่างรวดเร็วและเห็ดก้อนนั้นก็จะเสียในที่สุด

ตอนนี้คุณประนอม มหาไม้ ลดปัญหาจากเรื่องราเขียวในก้อนเห็ดหูหนูไปได้กว่า 80 % แล้วและคุณประนอม ยังได้แนะนำ เชื้อ บาซิลัส ซับธิลิส พลายแก้ว ให้กับกลุ่มที่เพาะเห็ดที่อำเภอบ้านธิ ได้ใช้ด้วย ซึ่งนับว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก เพื่อนสมาชิกหรือเกษตรที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณประนอม มหาไม้ โทร.081-1113013

 

 

รายงานโดย คุณจตุโชค จันทรภูมี    (นักวิชาการ  โทร.085-9205846)

ชมรมเกษตรลปลอดสารพิษ  www.thaigreenagro.com

วันอังคารที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2552   เสนอแนะติชม   email : thaigreenagro@gmail.com