โรคแมลงศัตรูพืช

แก้ปัญหาหนอนม้วนใบในแปลงนาข้าวแบบชีววิธี

ในช่วงระยะที่ข้าวใกล้ออกรวงอีกปัญหาหนึ่งของชาวนาก็คือมักจะมีการระบาดของหนอนใบขาว หรือชาวบ้านเรียกข้าวหัวหงอกและหนอนม้วนใบ ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ง่ายในแปลงนาที่ใช้ปุ๋ยและยาเคมีในปริมาณมาก เนื่องด้วยด้วยต้นข้าวมีความอ่อนแออวบอ้วนจากปุ๋ยยาฮอร์โมนที่เกษตรกรบำรุงใส่เสริมเพิ่มเข้าไปด้วยความหวังจะให้ได้ผลผลิตมาก ๆ เข้าไว้ ก่อนที่จะเข้าสู่ระยะตั้งท้องออกรวงอายุข้าวไม่ไวแสงช่วงอายุ 50 วันจะเริ่มสร้างรวงอ่อนหรือตั้งท้อง ซึ่งก่อนตั้งท้องประมาณ 2-3 วันหรือหนึ่งสัปดาห์ จะมีการใช้ปุ๋ยยูเรีย 46-0-0 หว่านรับท้องอย่างน้อยไร่ละ 5 กิโลกรัม ทำให้ช่วงระยะนี้ไปจนถึงออกรวง ข้าวก็จะมีความอวบอ้วนอ่อนแอจากการได้รับไนโตรเจนที่อาจจะมากเกินไป ยกเว้นเกษตรกรที่มีความชำนาญก็จะใช้วิธีหลีกเลี่ยงหรือควบคุมการให้ปุ๋ยไนโตรเจนด้วยความพอเหมาะพอดีปัญหาเหล่านี้ในปัจจุบันนับว่าถ้าศึกษาหาความรู้ก็แก้ไขได้ไม่ยาก เนื่องด้วยปัจจุบันมีกลุ่มหินแร่ภูเขาไฟ (Zeolite) ที่เป็นหินเดือดผ่านความร้อน 980-1,200 องศาเซลเซียส ในระดับความลึก 50 กิโลเมตรลงไปจากพื้นผิวโลก เมื่อระเบิดเกิดเป็นลาวาและเย็นตัวลง กลายเป็นหินแร่ที่มีคุณสมบัติผุกร่อนย่อยสลายแตกตัวออกมาเป็นประโยชน์ต่อพืชและสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ได้ง่าย ในกลุ่มของหินแร่ภูเขาไฟนี้จะมีแร่ธาตุที่สำคัญอีกตัวหนึ่งที่มีชื่อว่า ซิลิคอน (H4Sio4) ซึ่งละลายได้มากถึง 70% ในมวลรวมของเขา เจ้า “ซิลิคอน” สามารถที่จะละลายและสะสมที่ผนังเซลล์ของลำต้นข้าวในทุกสัดส่วน ทำให้ลำต้น ใบและรวงมีความแข็งแกร่ง หนอนวัยหนึ่งวัยสองซึ่งฟักออกจากไข่มาได้แค่เพียงวันสองวันจะกัดกินทำลายต้นข้าวที่สะสมซิลิคอนนี้ได้ยาก อีกที้งทำให้การม้วนใบห่อหุ้มตัวเองเพื่อเข้าสู่ระยะดักแด้ ก็ทำได้ยากด้วยเช่นเดียวกัน

 

 

 

การดูแลแก้ไขปัญหาหนอนม้วนใบ ถ้ามีการใส่หินแร่ภูเขาไฟในระยะเตรียมเทือกอัตรา 20-40 กิโลกรัมต่อไร่ จะช่วยให้ต้นข้าวสะสมซิลิคอน (H4Sio4) ได้ตั้งแต่ต้น ทำให้ประสิทธิภาพในการป้องกันเพลี้ย หนอน แมลง ราและไร มีมากยิ่งขึ้น อีกทั้งในระยะที่จะมีหนอนแมลงระบาด เราสามารถใช้สมุนไพรไทยของเราไม่ว่าจะเป็นขมิ้นชัน ไพล ฟ้าทะลายโจร ตะไคร้หอม กานพลู ฉีดพ่นผสมร่วมกับสารซิลิคอนสำเร็จรูปในอัตรา 5-10 กรัม ผงสมุนไพรเหล่านี้ร่วมกับสารซิลิคอนสำเร็จรูปก็จะไปสะสมที่ยอดและใบได้ทันที เสริมกับซิลิคอนที่ได้จากหินแร่ภูเขาไฟที่ใส่ทางดินหรือตอนทำเทือก อีกทั้งผงสมุนไพรก็จะอาบชโลมเคลือบใบและไหลหยดย้อยลงมาสะสมที่กาบใบ เมื่อได้รับแสงแดงอุ่น ๆ ก็จะสร้างกลิ่นละมุนจากขมิ้นชันร ไพล ฟ้าทะลายโจร ตะไคร้หอม กานพลู ซึ่งหอมสำหรับมนุษย์แต่เหม็นสำหรับแมลง ลดการเข้ามาวางไข่ และขับไล่ตัวเต็มวัยต่าง ๆ ให้ออกไปนอกแปลงของเกษตรกรได้ดีอีกด้วย

 

 

มนตรี  บุญจรัส

 

ชมรมเกษตร่ปลอดสารพิษ  www.thaigreenagro.com