ข่าวเกษตร

แก้ปัญหาน้ำด่างจากบ่อบาดาลด้วยภูไมท์ซัลเฟตแดง

ช่วงนี้ปัญหาแล้งขาดแคลนน้ำมาก เกษตรกรจึงได้ดูดใช้น้ำจากบ่อบาดาลจึงพบปัญหาน้ำที่ดูดมาเป็นด่าง จึงควรแก้ด้วย “ ภูไมท์ซัลเฟตแดง ” ลดปัญหาดินเป็นด่างปรับสภาพดินให้ร่วนซุยระบายน้ำได้ดีลดปัญหาดินแน่นแข็งไล่เกลือออกจากเนื้อดินเพิ่มอากาศในดินลดการขาดแคลเซียมและกำมะถันในพืชแก้ปัญหาพืชใบซีดไม่กินปุ๋ยจากกรณีดินเป็นด่างหรือเค็มมากเกินไป ฯลฯ ผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร อัตราการใช้ ภูไมท์ซัลเฟตหว่านรองพื้นใช้อัตรา 40-80 กิโลกรัม / ไร่แล้วไถกลบในกรณีที่ใช้ภูไมท์ซัลเฟตปรับปรุง pH ดินก่อนปลูกพืช สูงกว่า8.0ให้ใช้ภูไมท์ซัลเฟตกระสอบแดง pH เหมาะกับการเพาะปลูก เขียนและรายงานโดย ทีมงานชมรมเกษตรปลอดสารพิษ

 

 

สอบถามเพิ่มเติมที่ 02-98616680-2 หรือผู้เขียนจินตนา สินสุพรรณ์ (ฝ่ายขายภาคเหนือตอนล่าง)

092-7744906 Hotline สายด่วน 09 หรือ 092-7744903 @thaigreenago เสนอติชมได้ที่ Email : thaigreenago@gmail.com