ปุ๋ยและฮอร์โมน, ข่าวเกษตร

แก้ปัญหาดอกร่วงไม่ผิดผลของมะม่วงด้วยไวตาไลเซอร์

พื้นที่ภาคกลางอยู่ในช่วงการเปลี่ยนแปลงของฤดูหนาวเข้าสู่ฤดูร้อน พบว่ากลุ่มเกษตรกรปลูกมะม่วงอยู่ในช่วงบำรุงต้นและดอกเพราะช่วงฤดูกาลนี้เป็นช่วงที่มะม่วงจะออกดอกชูช่อเต็มต้นเป็นจำนวนมาก แต่ปัญหาที่เกษตรกรมักพบบ่อยๆ คือ เมื่อดอกแก่เกสรกลับร่วงหมด ไม่ติดผล มีลูกต่อต้นเพียง 20-30 % ก่อให้เกิดความเสียหายแก่กลุ่มเกษตรกรที่ปลูกมะม่วงเป็นจำนวนมาก แต่ทางชมรมเกษตรปลอดสารพิษมีผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยแก้ปัญหาดอกแก่เกสรร่วง ไม่ติดผล โดยใช้ไวตาไลเซอร์ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นธาตุอาหารเร่งการออกดอก ติดผล ของพืช ช่วยเสริมสร้างเซลล์ให้แข็งแรง ลดความเครียดของพืชและไม้ผล กระตุ้นการสร้างตาดอกติดดอกดก ขั้วดอก-ขั้วผล เหนียว วิธีการใช้ อัตรา 5-10 กรัม(1 ช้อนชา) ละลายน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นให้ทั่วทั้งต้น ใต้ใบบนใบให้เปียกชุ่มโชกเหมือนรดน้ำ ฉีดพ่นในตอนเย็นแดดอ่อนๆ ทุกๆ 5-7 วัน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ

เขียนและรายงานโดย ทีมงานชมรมเกษตรปลอดสารพิษ สอบถามเพิ่มเติมที่ 02-9861680-2 หรือผู้เขียนจิระนันท์ พวงมาลัย (ฝ่ายขายภาคเหนือ) 092-7744906 Hotline สายด่วน 084-5554205 -9 หรือ @thaigreenagro เสนอติชมได้ที่ Email : thaigreenago@gmail.com