อรรถประโยชน์หินแร่ภูเขาไฟ, หินแร่ภูเขาไฟ

แก้ดินดาน ดินแน่นแข็ง และเจริญเติบโตช้า

ดินดาน ดินแน่นแข็ง น้ำไหลซึมผ่านได้ยาก ต้นพืชจะมีอาการ เจริญเติบโตค่อนข้างช้า ต้นแคระแกรน ใบเหลือง สาเหตุส่วนหนึ่งคือปัญหาเรื่องระบบรากที่ไม่สามา

รถเคลื่อนย้ายถ่ายเทออกไปอาหารได้ในระยะไกล ในเบื้องต้นอาจจะต้องแก้ไขด้วยการปรับปรุงสภาพดิน ให้ได้ดินที่ดีเสียก่อนโดยเติมอินทรียวัตถุ เช่น การใส่ปุ๋ย

หมัก ปุ๋ยคอกที่ได้จากธรรมชาติ  การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแบบเร่งด่วน ควรทำการแก้ไขด้วยสารละลายดินดาน ALS29 ให้ใช้สารละลายดินดาน ALS29 ในอัตรา

20-30 ซี.ซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร ราดรดลงไปบนพื้นที่ที่มีปัญหาดินแน่นแข็งเพียง 2 – 3 ครั้งจะช่วยทำให้ดินค่อยๆคลายตัวเกาะกันอย่างหลวม ทำให้น้ำซึมซาบระบาย

ถ่ายเทได้ดี ที่สำคัญไม่มีสารพิษตกค้างและเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในดิน  อย่างไรก็ตามการใช้สารละลายดินดาน ALS29 ยังเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุอยู่ เพ

ราะหลังจากที่ดินโปร่งร่วนซุยจนรากสามารถที่จะขยายตัวหาอาหารได้มากขึ้นแล้ว แต่ถ้ายังไม่มีการปรับปรุงบำรุงดิน ดินก็จะกลับมาแน่นแข็งเหมือนเดิมได้อีก เรา

ควรใช้คู่กับกลุ่มของหินแร่ภูเขาไฟ ใส่ลงไปช่วยเสริม ผู้เขียนแนะนำให้ใช้ พูมิชซัลเฟอร์ จะช่วยทำให้ดินร่วนซุยดินซึมผ่านน้ำได้ง่ายดินระบายน้ำได้ดีขึ้นแก้ดินที่เห

นียวจัดแก้ดินดานแก้ดินแน่นแข็งช่วยไล่เกลือออกจากเนื้อดินช่วยเพิ่มอากาศในดินช่วยอุ้มน้ำของดินแก้อาการขาดปูนและกำมะถันในพืชแก้พืชแพ้หนาวและร้อน

แก้พืชซีดเขียวตองอ่อนแก้พืชโตช้าฯลฯ ส่วนประกอบประกอบมี หินแร่ภูเขาไฟ50%ซัลเฟต7%แคลเซียม12%ฟอสฟอริกแอซิด0.20%แมกนีเซียม0.01%เหล็ก0.

01%สังกะสี0.005% pHอยู่ 6.5ที่เหลือเป็นวัตถุปุ๋ย สามารถใช้รองก้นหลุม คลุกดินก้นหลุมก่อนปลูก โรยรอบโคนต้น โรยเป็นแถวข้างต้น หว่านบนดินไถ หว่านหลัง

แล้วปลูกผสมคลุกเคล้ากับปุ๋ยเคมีหว่านไปพร้อมกัน โรยบนดินในกระถางปลูกไม้ผลหรือไม้กระถาง คุณสมบัติเด่นอีกข้อของ พูมิชซัลเฟอร์ คือมีซิลิก้า ในตัวด้วย

ซึ่งทำให้พืชแข็งแกร่ง ลักษณะที่เห็นได้ชัดก็คือลำต้นแข็ง ใบตั้งชัน ทำให้โรคและแมลงทำลายได้ยากขึ้นจึงไม่ต้องฉีดยากำจัดแมลงบ่อย และช่วยลดการสูญเสีย

ของปุ๋ยได้มากแล้วค่อยๆปลดปล่อยปุ๋ยออกมาให้กับพืชทีละน้อยๆ ทำให้พืชมีสีเขียวใบตองอ่อน และเขียวนานกว่าเดิมหลายเท่า ทำให้ประหยัดปุ๋ยและยากำจัด

แมลงได้อีกมากเลยทีเดียว

 

 

 

ผู้เขียนบรรเจิด ยิ่งวงษ์(ฝ่ายส่งเสริมการตลาดภาคกลาง)

สอบถามเพิ่มเติม02-9861680-2 หรือ 092-7744902Hotline สายด่วน 084-5554205 -9

หรือ @thaigreenagro เสนอติชมได้ที่ Email : thaigreenago@gmail.com