สารพันเห็ด, เห็ดโต่งฝน

เห็ดโต่งฝนจะขยายการผลิตการตลาดเพิ่มขึ้น

NULL

          ผลการสัมมนาเรื่องเห็ดถั่วและเห็ดโต่งฝน ซึ่งจัดไปเมื่อ 12 กันยายน 46 ทำให้ได้ข้อมูลบางเรื่องที่ควรนำมาถ่ายทอดกันต่อไป เช่น เห็ดโต่งฝนเป็นเห็ดที่ปลูกง่ายที่สุดเห็ดหนึ่ง ไม่ต้องสร้างเรือนเพาะเห็ดเหมือนเห็ดนางรม นางฟ้า สามารถเพาะแบบเดียวกับเห็ดตีนแรดคือฝังดินตื้นๆ แล้วปลูกผักทับข้าบน ยังสามารถปลูกในถุงหูหิ้วซ้อนกันสองชั้น แล้วคลุมทับด้วยดินร่วนผสมปุ๋ยอินทรีย์ หรือใช้ถุงปุ๋ยก็ทำได้แบบเดียวกัน สามารถวางถุงเพาะเห็ดกลางแจ้งในหน้าฝนหรือใต้ร่มไม้ฤดูที่ฝนไม่ตก แดดแรง การรดน้ำเห็ดเท่ากับการรดน้ำให้แก่ต้นไม้ไปในตัว น้ำที่ผ่านก้อนเชื้อเห็ดยังช่วยให้ต้นไม้ได้รับอาหารเพิ่มขึ้นอีกส่วนหนึ่ง

fiogf49gjkf0d

          เห็ดโต่งฝนมีลักษณะการเพาะต่างจากเห็ดตีนแรดที่ผู้ปลูกเห็ดตั้งข้อสังเกตไว้คือ การเกิดดอกเห็ดง่ายกว่า เร็วกว่า แน่นอนกว่า มีการทดลองปลูกเห็ดในถุงหูหิ้วซ้อนกันจำนวนมาก เห็ดเกิดขึ้นได้ทุกถุงไม่มีถุงใดล้มเหลวเลย หากเอาก้อนเชื้อที่แกะถุงพลาสติกออกแล้ววางเรียงติดๆ กันก่อนคลุมดิน เส้นใยเห็ดแต่ละก้อนจะเกิดการเชื่อมต่อก้นแล้วสร้างดอกเห็ดที่มีขนาดใหญ่ได้ หลังจากเก็บเห็ดรอบแรกแล้วพักตัวระยะหนึ่งก็จะเกิดดอกเห็ดรอบหลังๆ ต่อไปจนหมดอาหารในก้อนเห็ด (สุนารี ศรีสุวรรณ 0 – 6246 – 5390)

          ขณะนี้ได้มีการถ่ายทอดวิทยาการผลิตเชื้อและเพาะเห็ดโต่งฝนโดยราชการผ่านทางสถานศึกษาและศูนย์ฝึกอบรมของกรมส่งเสริมการเกษตรในจังหวัดนครราชสีมา มีเกษตรกรหลายรายสามารถทำการผลิตเห็ดได้เพิ่มขึ้น บางรายมีการตลาดดี มีบ้างที่การตลาดไม่เก่ง ผลิตแล้วยังขายไม่คล่อง ผู้ใดมีปัญหาการตลาดของก้อนเชื้อแจ้งมาได้ที่ ชมรม ฯ และกรมส่งเสริมฯ

ที่มา : อาจารย์ดีพร้อม ไชยวงศ์เกียรติ, ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์