สารพันเห็ด, เห็ดพิษ

เห็ดเมาที่มีพิษถึงตายที่น่าน

NULL

มีรายงานข่าวว่าจังหวัดน่าน รายงานคนกินเห็ดเมาช่วง 13-24 พ.ค. 2545 เจ็บป่วย 14 ราย ตาย 1 คน และที่อำเภอนาหมื่นกินเห็ดเมาเจ็บป่วย 7 ราย ตาย 1 คน รายงานข่าวแจ้งว่าคนที่กินเห็ดตายนั้นกินเหล้าด้วย ปกติสารพิษบางชนิดในเห็ดนั้นไม่ละลายในน้ำแต่ละลายในแอลกอฮอล์ทำให้คนกินเห็ดแกล้มเหล้ามีโอกาสได้รับอันตรายได้ สารเหล่านี้อาจพบได้มนเห็ดขี้ม้าบางสายพันธุ์

fiogf49gjkf0d

เห็ดเมาก็คล้ายเห็ดระโงกเมื่อยังเล็ก พอโตขึ้นหมวกเห็ดสีแดงดันปลอกหุ้มแตกออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย ติดอยู่บนหมวกเห็ด เห็นนี้มีวงแหวนที่ลำต้น พบในป่าสนเขตหนาวหรือรอยต่อของป่าเต็งรังกับป่าสนสองใบ เป็นเห็ดที่ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า แอมอะนิต้า มัสคาเรีย เห็ดชนิดนี้มีสารพิษหลายชนิดที่สำคัญคือสารพิษมัสคาริน ผู้กินเห็ดนี้เข้าไปจะปวดท้อง ท้องเดิน คลื่นไส้ อาเจียน กระหายน้ำ อาจตายได้หากกินเข้าไปมาก แต่หากเริ่มมีอาการรีบล้วงคอ ทำให้อาเจียน นำส่งแพทย์โยเร็ว ก็มักจะรอดได้

         แต่เห็ดเมาที่พิษถึงตายแน่นอน เป็นเห็ดระโงกตีนตันหรือ แอมอะนิต้า เวอร์น่า ดอกเห็ดเหมือนเห็ดระโงกขาว แต่โคนต้นใหญ่ โคนต้นหนาตีบตัน แสดงผลใน 6 ชั่วโมงขึ้นไปอัตรากินเห็ดตายนั้นผู้ใหญ่ 3 ดอก เด็ก 1 ดอก ก็ตายแล้ว คนกินเห็ดเมาตายในไทยส่วนใหญ่ตายเพราะเห็ดนี้ สมาคนวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทยมีหนังสือตำราเห็ดเมา มีข้อมูลละเอียด ห้องสมุดหรือผู้สนใจสามารถซื้อไปอ่านได้ ติดต่อที่สมาคมฯที่ 0-2579-0147.


ที่มา : อาจารย์ดีพร้อม ไชยวงศ์เกียรติ, ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์