สารพันเห็ด, เห็ดเผาะ

เห็ดเผาะ (เห็ดถอบ) ช่วยให้ไม้ตระกูลยางโตเร็ว ทนแล้ง

NULL

 ต้นฤดูฝนป่ายาง ป่าเต็งรัง ป่าพะยอม มีเห็ดเกิดขึ้นจำนวนมาก ส่วนใหญ่เป็นเห็ดกินได้ เห็ดเหล่านี้หลายชนิดเป็นเห็ดมัยคอร์โรซ่า เช่น เห็ดเผาะหรือเห็ดถอบเห็ดแดง เห็ดน้ำหมาก เห็ดน้ำแป้ง เห็ดตะไคร ฯลฯ เป็นต้น เห็ดเหล่านี้อยู่รอบ ๆ ราก ช่วยย่อยอินทรียวัตถุให้แตกตัวเป็นปุ๋ยที่ละลายน้ำได้ ช่วยดักไอน้ำในดินให้รากพืชดูดไปใช้ได้ และมีสารอินทรีย์ที่เห็ดผลิตขึ้นมาช่วยกระตุ้นต้นไม้ให้เจริญเร็วขึ้น ถ้าปลูกต้นไม้ เช่น เต็ง รัง ยางนา เหียง กุง พลวง จันทน์กะพ้อ พันจำ พะยอม ตะเคียน กระบาก ฯลฯ แล้วมีการใส่เชื้อเห็ดให้ลงไปถึงราก พอเชื้อไปเจริญที่รากแล้ว ต้นไม้จะทั้งโตเร็วและทนแล้ง

fiogf49gjkf0d

นำดอกเห็ดกินได้ซึ่งโตเต็มที่มาล้างน้ำก่อนที่จะนำไปปรุงอาหาร น้ำล้างเห็ดก็จะมีสปอร์เห็ดแขวนลอยอยู่ เอาน้ำสปอร์เห็ดไปหยอดโคนต้นไม้ให้ซึมลงไปถึงรากเห็ดทรงร่มทั่วไปจะเก็บรักษาดอกเห็ดเพื่อรอการใช้สปอร์นาน ๆ นั้นทำได้ยาก แต่เห็ดเผาะทำได้ง่ายกว่า เพราะเป็นเห็ดรูปร่างกลมออกทางแบนเล็กน้อย เลือกชื้อดอกเห็ดที่ดอกใหญ่ท่าทางแก่ ลองเขย่าดูจะได้ยินเสียงขลุกขลิก แสดงว่าส่วนที่เป็นสปอร์คลอนแล้ว แยกจากเนื้อที่เป็นเปลือกหุ้มแล้วนำไปผึ่งในที่ร่ม อย่ากองสุมกัน วางชั้นเดียวให้ดอกเห็ดระเหยน้ำไปเรื่อยจนแห้ง เปลือกเห็ดจะแข็งเหนี่ยว รักษาให้สปอร์ภายในมีชีวิตอยู่ได้นาน

           เมื่อจะใช้ก็นำดอกเห็ดเผาะมาผ่าออก ใส่น้ำ ขยำกับน้ำให้ผงสปอร์กระจายตัวออกมาในน้ำ นำเอาน้ำที่มีสปอร์แขวนลอยอยู่นี้ไปหยอดที่โคนต้นกล้า ทำบ่อยครั้งเชื้อเห็ดจะไปงอกเส้นใยอยู่รอบรากต้นไม้ หากต้องการให้กล้าโตเร็วและทนแล้งใช้วิธีนี้จะได้ผลดีมาก


ที่มา : ดีพร้อม ไชยวงศ์เกียรติ. นสพ.เดลินิวส์ ฉ.20,340 วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2548