สารพันเห็ด, เห็ดเผาะ

เห็ดเผาะ : เตรียมปลูกป่ารอล่วงหน้า

NULL

  เห็ดเผาะเป็นเห็ดรสดีแต่ปลูกให้เป็นดอกเห็ดในถุงหรือในแปลงเพาะไม่ได้ เนื่องจากเป็นเห็ดประเภทเอ็คโตมัยคอร์ไรห์ซ่า คือเห็ดราที่อาศัยอยู่กับรากไม้แบบได้ประโยชน์ซึ่งกันและกัน รากไม้ให้อาหารบางส่วนแก่เห็ดรา เห็ดยังได้อาหารอีกส่วนจากการปล่อยน้ำย่อยไปภายนอก ย่อยอินทรียวัตถุและแร่ธาตุให้อยู่ในสภาพเล็กลง ละลายง่าย เป็นประโยชน์ทั้งต่อเห็ดและต้นพืช เส้นใยของเห็ดรายังช่วยดูดซับไอน้ำที่ระเหยขึ้นมาจากชั้นดินต่อล่าง ทำให้ต้นไม้ทนความแห้งแล้งได้เก่งขึ้น เมื่อผ่านฤดูแล้งมีฝนตกใหญ่ ต้นไม้ก็แต่ใบอ่อน รากก็แตก รากอกใหม่ มีฮอร์โมนพืชช่วยการเจริญของราก เส้นใยเห็ดราที่รากก็รวมตัวสร้างดอกเห็ดขึ้น ใช้ดอกเห็ดแก่เป็นพันธุ์เห็ดได้

fiogf49gjkf0d

ในฤดูแล้งพอลูกไม้เต็ง รัง ยางนา เหียง พลวง สะแบง กะบาก ตะเคียน พะยอม แก่หล่นจากต้น หมุนแบบกังหัน เก็บมาแล้วรีบเพาะลงถุงให้เป็นต้นรอไว้เลย พอถึงฤดูเห็ดเผาะที่มีขายในตลาดไปเลือกซื้อเห็ดแก่ ๆ ลูกใหญ่ ๆ ผ่าเอาผงสปอร์ดำขยำขยี้ในน้ำ เติมน้ำอีกแล้วเอาไปรดให้แก่ต้นไม้ตระกูลยางนาที่เพาะไว้ ทำ 3-4 ครั้ง เชื้อเห็ดจะเข้าไปอยู่ที่รากของต้นไม้เหล่านี้ ถึงเวลาปลูกป่าเอาต้นไม้เหล่านี้ไปปลูก ต่อมาอีกปี-สองปี ถึงฤดูเกิดดอกเห็ดตามธรรมชาติ ต้นไม้ที่ใส่เชื้อไว้จะเกิดดอกเห็ด ต้นไม้ที่ไม่ใส่เชื้อยังไม่เกิดเห็ด

           เห็ดเผาะมีราคาแพงขึ้น คนนิยมกิน มีสถาบันบางแห่งนำไปอัดลงกระป๋อง พ่อค้าบางแห่งนำไปอัดปี๊บ ร้านอาหารบางแห่งในเชียงใหม่มีรายการแกงคั่วเห็ดเผาะขายทั้งปี ทุกวันนี้ต้องช่วยการปลูกป่าและจะปลูกป่าทั้งทีปลูกให้เป็นป่าเห็ดด้วย เพาะกล้าไม้รอไว้ พอมีเห็ดออกก็ใส่เชื้อเห็ดให้ต้นกล้า ปลูกป่าก็ปลูกเห็ดด้วย


นสพ.เดลินิวส์ ฉบับที่ 20,610 วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2549 หน้าที่ 16.