สารพันเห็ด, เห็ดเผาะ

เห็ดเผาะเกิดในป่างเต็ง รัง ยางนา เหียง ตะเคียน ฯลฯ

NULL

หลังจากผ่านฤดูแห้งแล้งยาวนาน เมื่อมีฝนตกหนัก ตกนาน ตกมากพอ ป่าเต็งรังก็จะเกิดเห็ดเผาะ หรือที่ภาคเหนือเรียกเห็ดถอบเกิดขึ้นทั่วไป เป็นเห็ดรับประทานได้ เห็ดเผาะเพิ่งเกิดใหม่ อายุน้อยข้างในก้อนเห็ดกลม ๆ นี้จะมีเหมือนครีมเหลวข้น ๆ นำเห็ดมาปรุงอาหารจะอร่อยมาก ครั้นเห็ดแก่ขึ้นภายในดอกจะเปลี่ยนแปลงไป เนื้อเห็ดสีดำขึ้น ในที่สุดภายในดอกเห็ดจะกลายเป็นผงดำ ๆ ของสปอร์เห็ดจำนวนมากมายมหาศาล ในภาคเหนือพอถึงระยะเห็ดเผาะออกสู่ตลาดมากมายจนรับประทานไม่ทัน จะมีการนำเห็ดเผาะมาอัดกระป๋อง บ้างต้มในน้ำเกลือใส่ปี๊บเก็บรอจำหน่ายได้นาน ๆ รัฐบาลควรส่งเสริมให้เห็ดนี้ออกไปขายต่างประเทศ คนไทย ลา เขมร ยวน จำนวนมากในต่างแดนต่างก็ชอบกิน

fiogf49gjkf0d

 เห็ดเผาะเป็นเห็ดเอ็คโตมัยคอร์ไรซ่า คือ เห็ดที่อาศัยรากพืชเป็น ๆ อยู่อย่างพึ่งพาอาศัยกันและกัน ได้ประโยชน์ด้วยกันทั้งสองฝ่าย เห็ดเผาะเป็นเห็ดเลือกพืชอาศัยในตระกูลไม้ยาง (ดิพเทอร์โรคาปาซิอี) เช่น เต็ง รัง ยางนา เหียง กุง พลวง ตะเคียน เคี่ยม พันจำ จันท์กระพ้อ เป็นต้น ไม้เหล่านี้หากรากยังไม่มีเห็ดอยู่ร่วมด้วยก็จะเจริญเติบโตช้า ครั้นมีเห็ดเข้าไปอาศัยที่รากก็จะให้อาหารโดยตรงแก่ราก ย่อยอินทรียวัตถุ สลายตัวให้รากพืชดูดกินได้ ช่วยจับไอน้ำในดินให้รากใช้ ช่วยกระตุ้นให้พืชมีความแข็งแรงต้านทานโรค

          นักเพาะกล้าไม้สามารถเติมเชื้อเห็ดเผาะแก่กล้าไม้ได้ โดยเลือกเห็ดเผาะที่แก่จนภายในเป็นผงดำของสปอร์ ผ่าเห็ด ขยำกับน้ำ ใส่ตรงโคนต้นกล้า แล้วเติมปุ๋ยอินทรีย์ทับ คอยรดน้ำให้ชุ่มชื้น สปอร์จะงอกเป็นเส้นใยเจริญลงไปถึงรากไม้ตระกูลไม้ยาง แล้วอยู่ด้วยกันไปตลอดชีวิตไม้ยางต้นนั้น

ที่มา : ดีพร้อม ไชยวงศ์เกียรติ, ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์