เห็ดหูหนู, สารพันเห็ด

เห็ดหูหนู : ผลิตดอกใหญ่ ปลอดไร รา ที่บางเลน

NULL

                        ปัญหาการเพาะเห็ดหูหนูที่พบบ่อยคือไร่ไข่ปลา  และราเขียวและราอื่นกินเส้นใยเห็ดในถุง  การปฏิบัติงานยุคใหม่แบบปลอดสารพิษใช้เชื้อบักเตรีไมโตฟากัส  เพื่อกำจัดไร  และใช้เชื้อพลายแก้วกำจัดเชื้อรา  โดยไม่ใช้สารเคมีเลย  คุณวิภาศริ  เพศนนท์  อยู่ที่  83  หมู่  12  ตำบลหินมูล  อ.บางเลน  จ.นครปฐม  เพาะเห็ดหูหนูอยู่  2,000  ก้อน  เมื่อก่อนก็มีไรและรารบกวนเหมือนเพื่อนบ้าน  ทำการหมักเชื้อไมโตฟากัส  1  ช้อนชา  (5  กรัม)  ในน้ำมะพร้าวอ่อน  1  ผล  และหมักเชื้อพลายแก้ว  1  ช้อนชา (5 กรัม)  ในน้ำมะพร้าวอ่อนอีกผลหนึ่ง  หมักนาน  24-48  ชั่วโมง  แล้วนำมาราดรวมกันในน้ำ  20 ลิตร  เพื่อฉีกพ่นเห็ดหูหนูที่อดน้ำมาล่วงหน้าแล้ว  3-4  วัน


     

fiogf49gjkf0d

                   ฉีดพ่นน้ำเชื้อหมัก  2  อย่างนี้วันละครั้ง  แต่ฉีด  3  วันติดต่อกันโดยเตรียมเชื้อหมักน้ำ  มะพร้าวอ่อน  3  วันติดต่อกัน  จากนั้นก็ลดน้ำตามปกติไปเรื่อย    ทุกวัน  พอเห็ดออกดอกตูม  (เข้าปลิง)  ก็หมักเชื้อไมโตฟากัสและเชื้อพลายแก้วอีกครั้ง  โดยแยกหมักแต่ฉีดร่วม  ปรากฏว่าเห็ดหูหนู  2,000  ก้อนเก็บรอบแรกได้  100  กก.  แล้วเก็บรอบ  2,  3,  4  ได้อีกรอบละ  80  กก.  ระยะนี้ฉีดแต่น้ำพลายแก้ว  5-7  วัน/ครั้ง  เพื่อกันเชื้อรา  แล้วหยุดพักปล่อยก้อนแห้ง  3  วันจึงเริ่มหมัก  2  เชื้อฉีดวันละครั้ง  3  วันติดกันคือทำรอบใหม่

                        วิธีนี้ดอกเห็ดใหญ่กว่า  ดกกว่าที่เพื่อนบ้านรดน้ำแบบเดิมมาก  เป็นที่สนใจของผู้เพาะเห็ดใกล้เคียงได้เข้ามาศึกษาวิธีการและนำไปใช้ก็ได้ดอกเห็ดดอกเห็ดใหญ่ผลผลิตดี  ไม่มีไรรารบกวน  นับเป็นเห็ดปลอดสารพิษผลผลิตสูง  ต้นทุนต่ำที่แท้จริง  อำพล  สุขเกตุ  08-9892-4909  รายงาน.


ที่มา  :  นสพ.เดลินิวส์  ฉบับที่  20,931  วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550   หน้า  10.