เห็ดหูหนู, สารพันเห็ด

เห็ดหูหนู : ปราบราเขียวได้ง่ายที่เพชรบุรี

NULL

เห็ดหูหนูเป็นเห็ดเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งของผู้ปลูกเห็ดเป็นอาชีพ ยุคน้ำมันแพงผู้ปลูกเห็ดต้องปรับปรุงตัวเองให้ผลผลิตสูง ให้เห็ดเสียหายน้อยทั้งจากแมลง ไร รา การเกิดเชื้อรานั้นเกิดได้ทั้งจากการปนเปื้อน โดยมีพาหะนำมา เช่น แมลง และไร ที่เข้าถุงเห็ด กับเกิดจากสปอร์ราในอากาศลงปนเปื้อนที่ถุงเห็ด ยุคสมัยนี้ยังมีความต้องการระบบผลิตแบบปลอดสารพิษอีกด้วย

fiogf49gjkf0d

    คุณ วัฒนา ช่อผกา กลุ่มเพาะเห็ดบ้านสามเรือน หมู่ 4 ตำบลท่าตะค้อ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-7000-7505 ได้ทดลองแก้ปัญหาราเขียวที่ก้อนเชื้อเห็ดหูหนูระยะเปิดให้เกิดดอกเห็ด โดยเปรียบเทียบระหว่างฉีดพ่นด้วยน้ำเปล่ากลุ่มหนึ่ง กับฉีดพ่นน้ำเปล่าเหมือนกัน แต่ฉีดพ่นน้ำมะพร้าวอ่อนหมักด้วยเชื้อพลายแก้วสัปดาห์ละครั้ง การหมักเชื้อพลายแก้วนั้นใช้เชื้อบาซิลลัส พลายแก้ว 1 ช้อนชา หมักในน้ำมะพร้าวอ่อน 1 ผล นาน 24 ชั่วโมง นำมาผสมน้ำ 20 ลิตร แล้วฉีดพ่นก้อนเชื้อเห็ดหูหนูอย่างทั่วถึง ทำ 7 วัน/ครั้ง

           ผลปรากฏว่าราเขียวลดลงอย่างเห็ดได้ชัด และผลผลิตก็มากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างเห็ดได้ชัด จึงเผยแพร่เรื่องนี้แก่สมาชิกของกลุ่ม เมื่อสมาชิกนำไปปฏิบัติก็ได้ผลดีเช่นกัน ในอนาคตทดสอบวิธีผสมน้ำหมักเชื้อพลายแก้วกับขี้เลื่อยก่อนใส่ถุง ซึ่งจะป้องกันเชื้อราขณะบ่มเชื้อในถุง (เทคนิคแบบปากช่อง) และจะทดสอบการหมัก บาซิลลัส ไมโตฟากัส กับน้ำมะพร้าวอ่อน เพื่อใช้ป้องกันกำจัดไรไข่ปลาแบบราชบุรีด้วย คาดว่าจะเพิ่มรายได้แก่สมาชิกได้อีกมาก ยุทธนา คนซื่อ (0-1827-2957) รายงาน


ที่มา : ดีพร้อม ไชยวงศ์เกียรติ. นสพ. เดลินิวส์ ฉบับที่ 20,662 วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 หน้า 10