สารพันเห็ด, เห็ดหอม

เห็ดหอม : เพิ่มผลผลิตโดยการปรับกรด-ด่างวัสดุเพาะ

NULL

 สารคดีการเพาะเห็ดหอมที่วังน้ำเขียวซึ่งเสนอโดยโทรทัศน์ ช่อง 7 ช่วงเช้าต้นสัปดาห์ที่สามของเดือนธันวาคม 2545 เป็นข้อมูลที่น่าสนใจ วัตถุดิบหลักคือ ขี้เลื่อยไม้ยางพารา อาหารเสริมมีรำละเอียด ปูนขาว จิปซั่ม และมีเสริด้วยภูไมท์ที่ทำให้เส้นใยแข็งแรงเชื่อมติดกันดี สถานที่ตั้งฟาร์มอยู่ทำเลเหมาะสม ด้านอุณหภูมิที่คล้ายภาคเหนือ กิจกรรมนี้ทำเป็นร่วมกันเป็นกลุ่มผู้เพาะเห็ดหอม ทางกลุ่มยังได้ผลิตก้อนเชื้อขายให้เกษตรกรใกล้เคียงซื้อไปผลิตดอกเห็ดขายด้วย

fiogf49gjkf0d

งานผลิตเห็ดหอมในระบบถุงพลาสติกของไทย ยังมีจุดที่จะปรับปรุงให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นอีกโดยเสียค่าใช้จ่ายต่ำ โดยพิถีพิถันเรื่องพีเอช หรือความเป็นกรดเป็นด่างของวัสดุเพาะ ผู้ผลิตก้อนเชื้อควรตรวจสอบพีเอชของวัสดุเพาะ โดยใช้น้ำยาเปลี่ยนสีแบบตรวจดิน จะตรวจได้แม้นยำกว่าแบบดิจิตอล เมื่อผสมวัสดุเพาะเข้ากันดีแล้วพีเอชความอยู่ที่ 5.5-6.0 ถ้าตรวจแล้วค่าพี-เอชสูงกว่านี้ให้ถอดปูนขาวออกจากสูตร เพาะปูนขาวทำให้เป็นด่าง และปูนขาวเป็นตัวให้แคล-เซียม แต่เมื่อเอาปูนขาวออกแล้ว ในสูตรนี้ยังมีแคลเซียมอยู่ ซึ่งได้จากฟอสโฟจิปซั่ม หรือจิปซั่ม ถ้าพีเอชยังสูงอยู่สามารถเพิ่มฟอสโฟจิปซั่มได้อีกจะทำให้พีเอชลดลง

          ปกติเมื่อนึ่งฆ่าเชื้อแล้ว ใส่เชื้อเห็ดหอมแล้ว เส้นใยเห็ดกินขี้เลื่อยแล้ว ใกล้จะเกิดดอกเห็ดหอม พีเอชจะลดลงมาเองอยู่ที่ 3.5-4.5 (สตาเม็ท, พอล 1993) แต่พีเอชที่ดีที่สุดสำหรับการเกิดดอกเห็ดหอมนั้น จาง และ ไมล์ส์ (1974) ชี้เจาะจงลงไปว่าอยู่ระหว่าง 4.2-4.6 ฟาร์มเห็ดหอมที่รดน้ำให้เห็ดหอมด้วยน้ำกระด้าง มีอัลคาไลสูง หรือพีเอชสูง ควรตรวจน้ำที่ใช้ อาจรองปรับพีเอชน้ำให้เหมาะสม โดยกรดซิตริก, ฟอสโฟจิปซั่ม, กรดอะซีติค จดค่าใช้จ่าย ตรวจผลผลิตที่เพิ่มหรือลดเพื่อคำนวณหาพีเอชน้ำที่เหมาะสมที่สุดแก่เห็ดหอมในฟาร์มต่อไป

ที่มา : อาจารย์ดีพร้อม ไชยวงศ์เกียรติ, ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์