สารพันเห็ด, เห็ดหวาย

“ เห็ดหวาย ” ต้านมะเร็ง จากดงกระแสนแหล่งธรรมชาติศึกษา

NULL

คนกับป่า… วิถีชีวิตที่พึ่งพากันแบบเอื้ออาทรโดยธรรมชาติ คือเมื่อมีป่าอุดมสมบูรณ์ (ที่ไม่ถูกมนุษย์ที่เห็นแก่ตัวทำลายประชากรไม้) คนจะสามารถเก็บเกี่ยวประโยชน์จากมันได้ โดยเฉพาะปัจจัยสี่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค ที่มีความสำคัญต่อชีวิตมนุษย์

fiogf49gjkf0d

อาหารป่า… ในยามนี้ ออกมาสู่ผูบริโภคมากที่สุดคือ แมลง พืชผักสมุนไพร หน่อไม้ และเห็ด ส่วนสัตว์ป่าตัวโต ๆ นั้นไม่มีหลงเหลือไว้ให้เป็นอาหารกันแล้ว (นอกจากจะนำมาเลี้ยงในฟาร์ม เช่น หมูป่า)

          จังหวัดนครพนม ในช่วงต้นฝน อาหารป่าที่ออกสู่ตลาดมากสุด ๆ คือ “ เห็ด ซึ่งมาจากพื้นที่ป่าหลายแห่ง จะมีมากบ้างน้อยบ้างก็อยู่ที่ความอุดมสมบูรณ์ของป่าแต่ละผืน

          และที่มีอยู่พื้นที่แห่งหนึ่งที่ถือว่าเป็นแหล่งผลิตเห็ดจากธรรมชาติมาก และหลากหลายชนิดที่สุดคือ “ ป่าดงกระแสน ” ในเขต บ้านห้วยทะ-นาดอกไม้ ตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน

          นางสาวกิตติกา ลิขิตวศินกุล ผอ. สำนักงาน ททท.เขต 4 ตะวันออกเฉียงเหนือจึงได้มอบหมายให้นายสบธนา อั๋นประเสริฐ ผู้ช่วยฯ เป็นหัวหน้ามัคคุเทศก์ นำทีมเข้าไปสัมผัสแหล่งผลิตเห็ดธรรมชาติแห่งนี้ โดยมีนายธารินทร์ พันธุมัย เลขาฯ ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาตินครพนม เป็นผู้นำทาง

          นายธารินทร์ เล่าว่า พื้นที่ป่าแห่งนี้มีต้นไผ่ชนิดหนึ่งชื่อ “ กระแสน ” เป็นไผ่ลำเล็ก ๆ ชาวบ้านเอามาใช้ประโยชน์ในการทำหวูดและลูกแคน นอกจากนั้นป่านี้ก็มีต้นไม้ต่าง ๆ ขึ้นหลากหลายนับเป็นพัน ๆ ชนิด และในช่วงตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไป จะมีนกชนิดต่าง ๆ เข้ามาอาศัยในป่าแห่งนี้

          สำหรับเห็ดป่าที่เกิดในพื้นที่แห่งนี้มีหลากหลายชนิด ทั้งกินได้ กินไม่ได้ และกินเป็นยา จะเริ่มงอกตั้งแต่เดือนเมษายนจนเริ่มวาย และหมดก็ราว ๆ ปลายเดือนกรกฎาคม ควบคู่กับช่วงนกที่เข้ามาสร้างสีสันแห่งป่าดงกระแสนต่อจนกระทั่งถึงหน้าหนาว

         ในจำนวนเห็ดที่ชาวบ้านเก็บไปกินไปขาย จากพวก เห็ดโคน เห็ดระโงก เห็ดถอบ เห็ดลม เห็ดตับเต่า ฯลฯ แล้ว ก็ยังมี “ เห็ดหวาย ” ซึ่งมีความเชื่อสืบสานกันมาแต่โบราณว่า คุณสมบัติเป็นสมุนไพรต้านมะเร็ง ผู้ที่ได้กินจะไม่เป็นโรคมะเร็ง หรือกินเข้าไปก็จะฝ่อ ยับยั้งการลุกลามได้ หรือเป็นแผลพุพองก็จะแห้งหาย ปีหนึ่งกินครั้งเดียว โดยนำเอาไปปรุงเป็นอาหารอย่างเช่นเห็ดชนิดอื่น ๆ จะมีออกรสขม คล้ายแกงขี้เหล็กหรือหน่อหวาย… จึงเรียกว่า “ เห็ดหวาย ”

          เห็ดหวาย… เป็นเห็ดที่แทงขึ้นมาดอกเดี่ยวจากดิน ที่ใบไม้หล่นทับถมกัน ลักษณะมีหมวกเล็กสีน้ำตาลอมชมพู เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 4 เซนติเมตร ลำต้น หรือก้านดอกอวบใหญ่ สูงประมาณ 15 เซนติเมตร ปลายก้านสีชมพูเข้มและค่อยจางลงไปที่โคน เป็นสีน้ำตาล

          …ชาวบ้านจึงต้องการเห็ดชนิดนี้มาก เพราะขายได้ราคาดี นายสบธนาบอกว่า… พื้นที่ป่าแห่งนี้มีลักษณะองค์ประกอบของป่าที่เหมาะสมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาศึกษาธรรมชาติ ได้และให้ชาวบ้านได้มีส่วนร่วม โดยเฉพาะผู้ที่มีความรู้ความชำนาญป่ามาเป็นมัคคุเทศก์ ให้ความรู้กับนักท่องเที่ยว เพราะว่าในป่านั้นมีทั้งพืชที่เป็นประโยชน์ และทั้งที่เป็นพิษ

         ในช่วงนี้ที่ ป่าดงกระแสนยังคงความบริสุทธิ์ใครที่อยากสัมผัส อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่สำนักงาน ททท. เขต 4 โทร. 0-4251-3490-1 หรือ E-mail : tatphnom@tat.or.th ในเวลาราชการ

ที่มา : ปัญญา เจริญวงศ์, หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ปีที่ 55 ฉบับที่ 16,941 วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2547 หน้า 7