สารพันเห็ด, เห็ดตับเต่า

เห็ดผึ้ง ( Boletus spp. ) ช่วยการเติบโตของยูคาลิปตัส

NULL

          ในการบรรยายสำหรับประชาชน เรื่องเห็ดตับเต่า เห็ดห้า เห็ดผึ้ง เมื่อ 27 ก.ค. 2546 ที่ มก.บางเขน ที่ผ่านมาแล้วนั้น ได้มีการยกตัวอย่างเรื่องเห็ดสกุลตับเต่าเมื่อนำเชื้อใส่รองก้นหลุมแล้วปลูกต้นยูคาลิปตัส สามารถทำให้ต้นยูคาลิปตัส เจริญเติบโตมากกว่าธรรมดาถึง 16.9% ( เห็ดไทย 2544 หน้า 72-76 ) ผู้สนใจข้อมูลนี้ติดต่อสมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทยได้ที่ 0-2579-8558 เพื่อซื้อวารสารเล่มดังกล่าวไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม

fiogf49gjkf0d

          กลางปี 2546 ราคาไม้ยูคาลิปตัสแพงขึ้นถึงต้นละ 1,200 บาท และมีต้นไม้ไม่พอแก่ความต้องการของตลาด การเพิ่มไม้ยูคาลิปตัสอาจส่งเสริมการปลูกเพิ่มขึ้นในพื้นที่เหมาะสม และถ้าเป็นไปได้ควรหาทางให้มีการผลิตเชื้อเห็ดตับเต่า หรือเห็ดห้า หรือเห็ดผึ้ง รองก้นหลุมก่อนปลูก เพื่อให้ต้นยูคาลิปตัสมีการเจริญได้ดีกว่าธรรมดา 16.9% ถ้าคิดรวมเนื้อไม้ทั้งหมดก็เป็นการเพิ่มที่สูงมาก การใส่เชื้อนี้ทำเพียงครั้งเดียว, เชื้อก็จะอยู่กับรากต้นยูคาลิปตัสตลอดชีวิตของต้นไม้


          แต่ต้นไม้ยูคาลิปตัสที่ปลูกมาก่อนหน้านี้แล้วหลายล้านต้น ถ้าสามารถใส่เชื้อให้กับรากได้ ต้นยูคาลิปตัสก็จะมีการเจริญดีกว่าเช่นกัน รากของต้นไม้เจริญในดิน ต้องกระตุ้นหรือเรียกรากให้เจริญขึ้นมาที่ผิวดินก่อน จึงสามารถใส่เชื้อให้รากได้ พลายแก้ว เพ็ชรบ่อแก 0-1268-7177


          ทดลองเพาะเห็ดถุง เช่น นางรม นางฟ้า ตีนแรด ฯลฯ โดยแกะถุงวางติดดินใต้ต้นยูคา ใช้วัสดุคลุมประกอบด้วย พี้ท 1 ส่วน, ภูไมท์ซัลเฟต 1 ส่วน, โพลีเม่อร์ ที่อุ้มน้ำเต็มที่สองร้อยเท่าแล้ว 1 ส่วน, ลำพวนข้าว 7 ส่วน คลุมก้อนโดยรอบแล้วรดน้ำบ่อย ๆ ให้ชุ่มชื้น เพียง 1-2 สัปดาห์ รากยูคาเจริญขึ้นมาที่ผิวดิน มากพอที่จะใช้เพาะเชื้อเห็ดผึ้งได้ วิธีนี้ใช้กับมะขามเทศ ไทร โพธิ์ ชุมเห็ด มะม่วง ฯลฯ ก็เรียกรากได้ผลดีเช่นกัน


ที่มา : อาจารย์ดีพร้อม ไชยวงศ์เกียรติ, ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์