สารพันเห็ด, เห็ดตับเต่า

เห็ดผึ้ง : การช่วยเพิ่มเห็ดด้วยไม้ผลไม้ยืนต้น

NULL

          เห็ดผึ้งเป็นเห็ดที่นิยมรับประทานกันมากในภาคอีสาน, ภาคกลาง เรียกเห็ดนี้ว่าเห็ดตับเต่า และภาคเหนือเรียกเห็ดนี้ว่าเห็ดห้า เพราะสมัยก่อนพบเห็ดห้าขึ้นไต้ต้นหว้ามากกว่าที่ต้นไม้อื่น ปัจจุบันพบในสวนมะกอกน้ำ มะม่วง ลำไย ฯลฯ และดงไม้เต็ง รัง กระบาก ยางนา ต้นสะแบง เห็ดผึ้งนับว่าเป็นเห็ดราพวกไมโคไรซ่า, มัยคอร์หรือไมโค ( myco ) หมายถึงเห็ดรา ส่วน ไรซ่า หมายถึงราก ดังนั้น มัยคอร์ไรซ่า จึงหมายถึง เห็ดราที่อาศัยอยู่รากไม้ ต้นไม้และเห็ดราอยู่ร่วมกันแบบได้ประโยชน์ซึ่งกันและกัน รากไม้ส่วนบริเวณปลายรากปล่อยสารหรือสิ่งขับถ่ายของรากออกมาใช้เป็นอาหารของมัยคอร์ไรซ่าได้ ในขณะที่ต้นไม้ก็ได้รับประโยชน์จากสารที่มัยคอร์ไรซ่าสร้างขึ้นและขับออกมา ได้ปุ๋ยจากการย่อยสารอินทรีย์โครงสร้างใหญ่ ฟอสฟอรัส และแร่ธาตุในดินที่ปกติดูดซึมยาก เส้นใยเห็ดรา มัยคอร์ไรซ่ายังช่วยจับไอน้ำในดินและส่งต่อให้ต้นไม้ ช่วยให้ทนแล้งช่วยกันท่าเชื้อโรคมิให้เข้ามาทำอันตรายรากพืชได้ง่าย

fiogf49gjkf0d

          เมื่อผ่านแล้งต้นไม้สะสมอาหาร พอกลับได้ความชื้นมากก็กลับเจริญทางยอด ใบและราก เห็ดมัยคอร์ไรซ่า ก็สร้างดอกเห็ดขึ้นไว้แพร่พันธุ์ ซึ่งคนก็เก็บดอกเห็ดมารับประทาน ต้นไม้ใดขาดเห็ดรามัยคอร์ไรซ่าที่รากก็ไม่มีเห็ด


          รากพืชจะมีมัยคอร์ไรซ่าไปอยู่ร่วมกันด้วยโดยสปอร์เห็ดบังเอิญปลิวไปตกที่รากหรือใกล้ราก โดยการใส่เชื้อเห็ดผึ้งให้รากไม้ หรือนำดอกแก่มาชุบแช่ล้างสปอร์ในน้ำ นำน้ำมีสปอร์เห็ดรดโคนต้นไม้ ทำได้กับต้นไม้เล็กเพิ่งงอก จนถึงไม้ใหญ่ทำซ้ำ 2-3 ครั้ง เห็ดมัยคอร์ไรซ่าจะอยู่กับรากไม้ได้ตลอดชีวิต และเกิดเห็ดได้ทุกปี


ที่มา : ดีพร้อม ไชยวงศ์เกียรติ. นสพ.เดลินิวส์ ฉบับที่ 20,381 วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2548 หน้าที่ 12.