สารพันเห็ด, เห็ดระโงก เห็ดปะการัง

เห็ดปะการัง : ความสำพันธ์กับเห็ดโคน

NULL

  ผู้ที่สนใจเรื่องโคนแท้หรือเห็ดปลวกมักทราบดีว่าเห็ดปลวกที่โผล่ขึ้นมาบนดินนั้น หากขุดตามรากลงไปข้างล่างจนถึงจุดเริ่มต้นจะพบว่า เริ่มงอกออกมาจากสวนเห็ดหรือจาวปลวก รูปร่างคล้ายจาวมะพร้าว หรือฟังกัสการ์เด้น สวนเห็ดนี้มีชิ้นไม้เศษพืชเคี้ยวบดละเอียดโดยตัวปลวกงาน มีความชื้นโดยปลวกงานไปอมน้ำจากแหล่งน้ำใต้ดินมาคายให้มีความชื้นตลอดเวลา ในสวนเห็ดนี้เส้นใยของเห็ดปลวกและเห็ดปะการังเจริญอยู่ด้วยกัน เห็ดทั้งสองมีกลิ่นแบบเห็ดโคนเหมือนกัน เห็ดโคนต้องอาศัยอะมิโนแอสิดบางชนิดที่เห็ดปะการังผลิตเหลือ เช่นไอโซลูซีน (เห็ดไทย : 2539) ถ้าไม่มีเห็ดปะการังสีดำแล้ว เห็ดโคนจะเจริญช้ามาก หรืออยู่ไม่ได้ แต่เห็ดปะการังสีดำอยู่ด้วยตัวเองได้โดยไม่ต้องพึ่งเห็ดโคน เห็ดทั้งสองย่อยไม้ที่ปลวกนำมาให้เป็นอาหาร เมื่อไม้สลายตัวเป็นโครงสร้างเล็กลง สีคล้ำลง ปลวกจึงกินเป็นอาหาร รวมทั้งกินเห็ดตั้งแต่เริ่มเป็นดอกเล็กๆในสวนเห็ดด้วย

fiogf49gjkf0d

 เรายังสามารถพบเห็ดปะการังสีดำได้ทั่วไปในสวนยูคาลิปตัส หลังฝนตกใหญ่2-3 วัน กรมป่าไม้ (2538) รายงานการพบเห็ดปะการังสีดำในสวนป่ายูคาลิปตัส คามาดูเลนลิส ว่าพบได้ทั่วประเทศ และพบว่าเห็ดปะการังสีดำนี้เป็นเอ็ดโตมัยคอร์ไรซ่า อาศัยอยู่รอบรากของยูคาลิปตัส ต้นยูคาฯที่มีเห็ดมาอยู่ที่รากแล้วก็จะเจริญเติบโตเร็วขึ้น ทนโรคขึ้น และทนต่อความแห้งแล้งมากขึ้น ขณะนี้ยังไม่มีการใช้เชื้อเห็ดเอ็ดโตมัยคอร์ไรซ่า ใส่ต้นกล้ายูคาฯก่อนจำหน่าย

          มีรายงานว่า พบสวนยูคาฯแห่งหนึ่งเกิดเห็ดโคนได้ทุกปี ช่วงกันยายน (ปรีชา เชิดเกียรติกุล 2546 ) เห็ดโคนนั้นไม่สามารถอยู่กับรากยูคาฯเฉยๆ แต้น่าจะอาศัยเห็ดปะการังสีดำที่รากยูคาฯ นั้น ถ้าไทยมีเงินวิจัยและพัฒนาต่อเราก็น่าจะใช้สวนยูคาฯในการผลิตเห็ดโคนได้ในอนาคต.


ที่มา : อาจารย์ดีพร้อม ไชยวงศ์เกียรติ, ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์