สารพันเห็ด, เห็ดตับเต่า

เห็ดตับเต่า : ผลิตอาหารคนจากไม้เต็งรังและไม้ยืนต้นต่าง ๆ

NULL

          เห็ดตับเต่าหรือเห็ดห้า (ภาคเหนือ) หรือเห็ดผึ้ง เห็ดเผิ่ง (ภาคอีสาน) เป็นเห็ดที่ต่างประเทศเรียกทั่ว ๆ ไปว่า โบลีท ( bolete) เป็นเห็ดทรงร่ม ในร่มมีรูเล็ก ๆ สร้างสปอร์หรือเมล็ดเห็ดในรู ( pore) นี้ จึงเรียกแบบรวม ๆ ว่า พอร์ ฟันไจ ( pore jungi) ชนิดหนึ่ง เราพบเห็ดตับเต่าเกิดตามธรรมชาติในฤดูฝนจากป่าธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งป่าเต็งรัง หรือป่าแดง ป่าแพะ ป่าสะแก ใต้ร่มโพธิ์ ไทร กุ่ม ฯลฯ และในสวนไม้ผลไม้ยืนต้น เช่น สวนมะม่วง มะไฟ ลำไย สวนไม้ผลที่มีต้นทองหลาง กระถินยักษ์ กระถินเทพา ฯลฯ การประชุมกรรมการของสมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทย เมื่อ 1 มิ.ย. 48 ที่ผ่านมา คุณ ปราโมทย์ ไทยทัตตกุล รายงานว่าพบเห็ดตับเต่าขึ้นกับรากของต้นรำเพย คุณ ดำริ เติมมี รายงานพบเห็ดตับเต่าขึ้นกับรากของต้นส้มโอ ที่จริงจะยังมีพืชอีกมากมายที่ยังไม่มีผู้รายงานอย่างเป็นทางการว่าอยู่ร่วมกับเห็ดตับเต่า หากเราทำข้อมูลให้กว้างขึ้น เมื่อปลูกป่าแต่ละครั้งจะเป็นการปลูกเห็ดไปด้วย

fiogf49gjkf0d

          เห็ดตับเต่าหรือโบลีท เป็นเห็ดชนิดเอ็คโตมัยคอร์ไรซ่า ( ectomycorrhiza) เจริญด้านนอกรากพืช กินของเหลวที่พืชขับถ่ายออกมานอกราก และย่อยอินทรียวัตถุกินเองด้วย สิ่งขับถ่ายของเห็ดทำให้ต้นไม้ใช้ประโยชน์ได้ รวมทั้งสารที่เห็ดย่อย และความชื้นในดินที่เส้นใยเห็ดซึมซับไว้ก็เป็นประโยชน์แก่ต้นไม้ ผลคือทำให้ต้นไม้โตเร็ว ทนแล้ง และมีเชื้อโรคเบียดเบียนน้อย เห็ดมัยคอร์ไรซ่ายังมีอีกหลายชนิด เช่น เห็ดเผาะ เห็ดน้ำหมาก เห็ดน้ำแป้ง เห็ดแดง เห็ดละโงก เห็ดตะไคร ฯลฯ เห็ดบางชนิดขึ้นกับรากไม้ได้น้อยชนิด แต่เห็ดบางชนิดขึ้นกับไม้หลายชนิด ศึกษาให้ดี ปลูกป่าควรได้ทั้งป่าทั้งเห็ด


ที่มา : ดีพร้อม ไชยวงศ์เกียรติ. นสพ.เดลินิวส์ ฉ.20,325 วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2548