สารพันเห็ด, เห็ดตับเต่า

เห็ดตับเต่าสามารถเพาะปลูกขึ้นได้ในป่ามะเกี๋ยง

NULL

         ในการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทยวันที่ 5 ส.ค. 45 นายวิษณุ หาญศิริชัย ได้นำข้อมูลแจ้งต่อสมาคมว่า ในภาคเหนือราษฎรได้พบว่าเห็ดห้า หรือในภาคกลางเรียกว่า เห็ดตับเต่าขึ้นอยู่ใต้ร่มของต้นมะเกี๋ยง สามารถเก็บห้าไปจำหน่ายได้ราคาดี หรือเก็บมาปรุงอาหารรับประทานเองได้

fiogf49gjkf0d

          มะเกี๋ยงเป็นพืชที่มีไม้ผลเป็นพวงแบบลำไย หรือลิ้นจี่ พอแก่เปลือกมีสีแดง เนื้อแฉะหุ้มเมล็ด ส่วนมากมีรสเปรี้ยว สามารถมาทำไวน์ได้รสดี แต่เดิมเป็นพืชป่า แต่เมื่อใช้ทำไวน์ได้ดีจึงมีผู้เริ่มปลูกเป็นพืชเกษตรกันบางแล้ว ซึ่งเหมือนหมากเม่าหลวงที่ใช้ทำไวน์ได้ดี และมีผู้ปลูกกันมากขึ้น แต่ในกรณีของหมากเม่านั้นยังไม่มีผู้รายงานว่าเป็นพืชอาศัยเห็ดชนิดใดหรือไม่


          ความสัมพันธ์ของเห็ดกับพืชอาศัยคือ รากมะเกี๋ยง หรือพืชอาศัยชนิดอื่นจะปลดปล่อยสารอินทรีย์ที่เห็ดต้องการ เส้นใยเห็ดจะไปเจริญอยู่รอบ ๆ รากนี้ในขณะเดียวกันเส้นใยเห็ดก็ปล่อยสารออกมาเป็นประโยชน์ต่อต้นไม้ โดยตรงส่วนหนึ่ง น้ำย่อยที่เห็ดปล่อยออกมายังช่วยละลายสารใกล้ ๆ รากที่เดิมพืชใช้ไม่ได้กลับละลายออกมาแล้วพืชใช้ได้ ขณะที่ไอน้ำในดินชั้นล่างระเหยขึ้นมาผ่านใยเห็ดที่หุ้มรากอยู่ใยเห็ดจะซึมซับไอน้ำไว้ใช้ ซึ่งรากพืชก็ได้ใช้ด้วย ทำให้พืชทนความแห้งแล้งได้เก่งขึ้น เห็ดตับเต๋ายังพบว่าอยู่อาศัยกับรากพืชอีกหลายชนิด เช่น มะม่วง ลำไย โสนนา มะกอกน้ำ จามจุรี เป็นต้น


ที่มา : อาจารย์ดีพร้อม ไชยวงศ์เกียรติ, ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์