สารพันเห็ด

เห็ดขอน เห็ดกระด้าง : หมักเชื้อกันราเขียวครั้งละ 50,000 ก้อน

NULL

คุณวิชัย ลัทธิเลิศรัตน์ อยู่เลขที่ 123/36 ม.5 หมู่บ้านพิมุข ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ปลูกเห็ดกระด้าง (เห็ดบด) เห็ดขอน และเห็ดอื่น ๆ มีถุงก้อนเชื้อประมาณ 100,000 ถุง แจ้งว่าเกิดราเขียว 2,000 ถุง กลัวจะระบาดไปยังถุงเห็ดอื่น ๆ เมื่อปรึกษาชมรมเห็ดขอนแก่น (โทร.0-1729-2355) แล้ว ทำการหมักเชื้อพลายแก้ว แบบหมักครั้งละ 100 ลิตร โดยใช้ภาชนะขนาดใหญ่ มีปั๊มน้ำวนตลอดเวลา ใช้เชื้อพลายแก้วซองขนาด 5 กรัม 10 ซอง รวมเป็น 50 กรัม ไข่ไก่ 30 ฟอง หมัก 24-48 ชม. ก่อนนำไปใช้เติมน้ำเพิ่ม 1,000 ลิตร นำไปฉีดพ่นถุงก้อนเชื้อเห็ดประมาณ 50,000 ถุง เฉลี่ยลิตรหนึ่งฉีดพ่น 50 ถุง

fiogf49gjkf0d

หลังฉีดพ่นเชื้อพลายแก้วแล้ววันเดียวเชื้อราก็ยุบลง ได้ติดตามผลต่อเนื่องทุกวันประมาณ 10 วัน การเกิดราเขียวน้อยลงเรื่อย ๆ จนปัจจุบันไม่ถือว่าราเขียวเป็นปัญหาอีก จึงรายงานกลับมาให้ทางชมรมเห็ดได้ทราบเพื่อการเผยแพร่ต่อไป คุณไพบูลย์ พูลทอง ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าฟาร์มเห็ดหลายแห่งพบว่าหลังจากหมักขยายเชื้อชีวภาพพลายแก้วฉีดพ่นกำจัดเชื้อราเขียวแล้วเห็ดกลับมาออกดอกดีขึ้นหลายฟาร์มจึงใช้วิธีกระตุ้นการเกิดดอกเห็ดโดยการฉีดน้ำหมักเชื้อพลายแก้วแม้ไม่มีราเขียวก็ตามวิธีมีดังนี้

          เมื่อเก็บเห็ดหมดรุ่นจะพักก้อนเชื้อโดยไม่รดน้ำ 3-5 วัน ให้หน้าถุงแห้ง แล้วเริ่มหมักขยายเชื้อพลายแก้ว จากนั้นช่วงเช้าพ่นน้ำช่วงบ่ายเชื้อพลายแก้ว ทำแบบนี้ 3 วันติดกัน จากนั้นพ่นน้ำตามปกติพบว่าวิธีนี้เห็ดทั้งโรงเรือนหลังนั้น เกิดดอกเห็ดเป็นรุ่นใหญ่ เก็บขายได้หมดในไม่กี่วัน เสร็จแล้วเริ่มอดน้ำ พักก้อน แล้วเริ่มต้นใหม่อีก การบริหารจัดการให้เห็ดออกเป็นรุ่นนี้ช่วยให้ผลผลิตดีขึ้นมาก


ที่มา : นสพ.เดลินิวส์ฉบับที่20,492วันอาทิตย์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2548 หน้าที่ 26