สารพันเห็ด

เห็ดขอนขาว : แก้ราเขียวได้ดีที่เพชรบูรณ์

NULL

  การเพาะเห็ดขอนขาวนั้นเสี่ยงต่อการเกิดเชื้อราเข้าทำลาย จนไม่ได้รับผลผลิต การปนเปื้อนราเขียวลงในถุงเห็ดขอนขาวอาจเกิดจากการใส่เชื้อในสภาพอบอ้าว ความชื้นสูง การนึ่งถุงก้อนเชื้อไม่สุก ใช้หัวเชื้อไม่บริสุทธิ์หรือเก่าเกินไป เทคนิคหยอดเชื้อไม่สะอาดเพียงพอ คุณศุภกร หญ้าชาญ อยู่เลขที่162/1 ม.2 บ้านบง ต.นาป่า อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ พบปัญหาเห็ดขอนขาวจำนวน 10,000 ถุง เกิดมีเชื้อราระบาดบริเวณหน้าถุงก้อนเชื้อในขณะกำลังเปิดดอก ปกติจะเสียหายหมดแน่นอน หลังจากปรึกษาชมรมเห็ดขอนแก่น แล้วก็ดำเนินการ

fiogf49gjkf0d

แก้ปัญหาโดยนำเชื้อพลายแก้ว 1 ซอง ขนาด 5 กรัม มาใส่ในกะละมัง ใส่น้ำ 20 ลิตร ใช้อาหารของเชื้อคือไข่ไก่ 2-3 ฟอง + น้ำมะพร้าว 1 ผล เติมอากาศตลอดเวลาโดยใช้ปั๊มลมแบบที่ใช้ในปลาตู้นาน 24-48 ชั่วโมง ถ้าเกิดฟองจะล้นก็ใส่น้ำมันพืช 2-3 ช้อนแกง เมื่อจะใช้ก็นำมาผสมน้ำอีก 80 ลิตร รวมเป็น 100 ลิตร นำไปฉีดพ่นถุงก้อนเชื้อที่เกิดเชื้อราเขียวก่อนพ่นเชื้อพลายแก้ว งดให้น้ำ 2-3 วัน เพื่อให้ถุงแห้ง จากนั้นก็ฉีดพ่นเชื้อพลายแก้วเฉพาะตอนเย็น ส่วนตอนเช้าพ่นน้ำ ทำ 2 วันติดต่อกัน จากนั้นให้น้ำตามปกติ

          หลังจากพ่นพลายแก้ว 2 วัน สีราเขียวจางลง แล้วกลับมีแต่สีขาวของเส้นใยเห็ดเป็นปกติ ต่อมาเห็ดก็ออกดอกเป็นปกติ วิธีนี้เป็นวิธีที่ได้ผลมาก่อนแล้วในเห็ดหอม, เห็ดกระด้าง, เห็ดโคนญี่ปุ่น ไพบูลย์ พูลทอง รายงาน.


ที่มา : นสพ.เดลินิวส์ ฉบับที่20,443 วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2548 หน้าที่ 26