ข่าวเกษตร

เหตุใดดอก และ ผลอ่อนจึงหลุดร่วง?

ปัญหาดอกและผลหลุดร่วงของไม้ผลต่างๆ ซึ่งช่วงนี้มีคำถามเข้ามาจัดว่าค่อนข้างมากกว่าปรกติ ทั้งมะยงชิด มะม่วง มะเขือ ถั่วฝักยาว ฯลฯ ไม่แน่ใจว่าเกิดจากสภาวะอากาศที่แปรปรวนของแตกต่างกันไปของแต่ละพื้นที่ หรือเกิดจากการดูแลบำรุงรักษาที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ดีเพียงพอ

เพราะบางพื้นที่ก็ยังมีฝน บางพื้นที่ก็ยังอุดมสมบูรณ์ไปด้วยน้ำตั้งแต่ต้นปีที่ยังระบายไม่หมด บางที่ก็แห้งแล้งและร้อน แตกต่างกันไป ทำให้ปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหานั้นก็ลึกลับซับซ้อนตามไปด้วยเช่นกัน

สาเหตุส่วนหนึ่งถ้าไม่นับรวมสภาวะอากาศที่ผันแปร ก็คือเรื่องของการให้ความสำคัญของธาตุอาหารที่จำเป็นในช่วงที่มีการสะสมอาหาร สร้างตาดอก รวมไปถึงการผสมเกสรและบำรุงดอก ซึ่งช่วงนี้พืชจะมีความจำเป็นที่จะใช้แร่ธาตุสารอาหารที่แตกต่างจากภาวะปรกติ

คือในช่วงใกล้ออกดอกนั้นควรจะต้องสะสมอาหารในเรื่องของคาร์บอนให้เพียงพอ และตามต่อด้วยสารอาหารในกลุ่มของสังกะสี ที่ช่วงสร้างฮอร์โมนออกซินทำให้ขั้วดอกและผลเหนียว ช่วยในการสังเคราะห์แสงสร้างอาหาร, โบรอน ที่ทำหน้าที่ในการขยายเซลล์ ขยายรังไข่ใหญ่ เมื่อรังไข่ใหญ่ดอกและผลก็ใหญ่ตามมา แถมโบรอนยังทำหน้าที่ในเรื่องของการเสริมการเคลื่อนย้ายของแคลเซียมให้สมดุล ทำให้การแบ่งเซลล์ทำหน้าที่ได้ดียิ่งขึ้น,

วิตามินอี ตัวนี้ก็ถือว่ามีส่วนสำคัญอย่างมากในการช่วยให้พืชทำหน้าที่ผสมเกสรได้อย่างสมบูรณ์ เพราะเขาจะช่วยทำให้เกสรนั้นไม่เป็นหมัน เกิดการผสมที่สมบูรณ์ ดอกและผลที่สมบูรณ์การหลุดร่วงก็ยากยิ่งขึ้น

ตัวสุดท้ายที่สำคัญอีกตัวหนึ่งที่จะขอกล่าวถึงในที่นี้ คือ ซิลิสิค แอซิด หรือซิลิก้า (H4Sio4)  ถ้าพืชได้รับอย่างเพียงพอ จะช่วยทำให้เซลล์พืชแข็งแกร่งและที่สำคัญจะช่วยเสริมการทำงานร่วมกับแคลเซียมทำให้ขั้วดอกและผลเหนียวขึ้นมาได้อีกอย่างมาก

สิ่งสำคัญที่จะช่วยลดการหลุดร่วงของดอกและผล คือการเตรียมพร้อมก่อนออกดอกมาตั้งแต่ต้นจะเป็นเรื่องที่ดีอย่างมาก ดีกว่าการที่จะนำปุ๋ย ฮอร์โมน มาฉีดพ่นช่วยเสริมในภายหลัง เพราะบางครั้งการสะสมและช่วยเหลือก็อาจจะไม่ทันการณ์

 

 

มนตรี  บุญจรัส

ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ/บริษัทไทยกรีนอะโกรจำกัด   www.thaigreenagro.com