พืชเศรษฐกิจ - พืชพลังงาน, พืชเศรษฐกิจ-พืชพลังงาน

เหตุผลของการใช้ภูไมท์ซัลเฟตในสวนปาล์มน้ำมัน

fiogf49gjkf0d

ภูไมท์ซัลเฟตจัดอยู่ในกลุ่มหินแร่ภูเขาไฟที่มีประโยชน์ต่อการปรับปรุงสภาพดิน  ปรับเปลี่ยนสภาพดินที่เสื่อมโทรม (ดินตาย) ให้มีชีวิตเหมาะสมต่อการปลูกพืชและยังช่วยปรับค่า pH ของดินให้มีความเหมาะสมต่อการปลดปล่อยหรือเคลื่อนย้ายของธาตุอาหารในดินที่มีประโยชน์ต่อต้นพืชนั้นๆ ซึ่งจะประกอบไปด้วย ภูไมท์ 50 %  ซัลเฟต (กำมะถัน) 7 % แคลเซียมคาร์บอเนต 12 % ฟอสฟอริกแอซิค 0.20 % แมกนีเซียมคาร์บอเนต 0.01 % เหล็ก 0.01 % สังกะสี 0.005 %  และวัตถุปุ๋ย เป็นต้น

fiogf49gjkf0d

ข้อดีข้างต้นของภูไมท์ซัลเฟตนี้เองที่เกษตรกรหลายคนหลายท่านที่ให้ความสนใจเรียกหาถามหาหรือนำไปใช้ในแปลงปาล์มน้ำมันเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้แก่ดิน ช่วยปรับค่า pH  ของดิน อีกทั้งช่วยสร้างจุลินทรีย์ในดินพร้อมๆกับการเพิ่มธาตุอาหารหลัก N P K  ที่ใส่อยู่เป็นปกติอยู่แล้ว

?    หากจำแนกข้อดีข้อเสียของการนำภูไมท์ซัลเฟตมาผสมร่วมกับปุ๋ยเคมี

ข้อดี 

         ช่วยเพิ่มธาตุอาหารในดินที่ไม่มีในปุ๋ยเคมี

         ช่วยลดต้นทุนการผลิต คือไม่ต้องซื้อปุ๋ยสูตรที่มีราคาแพง

         สามารถสร้างจุลินทรีย์ในดินไปพร้อมกับการใส่ปุ๋ยหลักโดยไม่ทำให้ดินเสียหรือดินตาย

         ลดการสูญเสียปุ๋ยเคมีจำพวกแอมโมเนียมไปโดยเปล่าประโยชน์

ข้อเสีย

         การจัดการมากขึ้น อาทิต้องนำแม่ปุ๋ยเคมีมาผสมร่วมกับภูไมท์ซัลเฟตและปุ๋ยอินทรีย์

?    สูตรแนะนำการผสมปุ๋ยบำรุงต้นบำรุงดินในปาล์มน้ำมันหลังการเก็บเกี่ยว

         ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด                                200         กก.

         ปุ๋ยเคมีสูตร 46 –  0 0                      50           กก.

         ปุ๋ยเคมีสูตร 18 46 0                     50           กก.

         ปุ๋ยเคมีสูตร 0 0 60                       50           กก.

         ภูไมท์ซัลเฟตเม็ด                                 50           กก.

*   สูตรข้างต้นจะขึ้นอยู่กับค่า pH ของดินในพื้นที่นั้นๆและพฤติกรรมการใช้ปุ๋ยในปีที่ผ่านมาด้วย

อัตราการใส่ปุ๋ย   

         ปาล์มน้ำมันอายุ  3 4  ปี    4 กก./ ต้น/ปี

         ปาล์มน้ำมันอายุ  5 8 ปี    6  กก./ ต้น/ปี

         ปาล์มน้ำมันอายุ  8 ขึ้นไป  8 10 กก./ ต้น/ปี

                สำหรับเกษตรกรท่านใดที่สนใจหรือกำลังคิดจะปลูกปาล์มน้ำมันเป็นพืชเศรษฐกิจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ร้านชมพู่การเกษตรสุราษฎร์ธานี ( 089 8719547 ) นักวิชาการชมรมฯ ( 081 3983128 )

 

เอกรินทร์  ช่วยชู

ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ  www.thaigreenagro.com

วันพุธ  ที่ 7 ตุลาคม  2552  เสนอแนะติชม Email : thaigreenagro@gmail.com