สัตว์ปีก, อรรถประโยชน์หินแร่ภูเขาไฟ, หินแร่ภูเขาไฟ, ปศุสัตว์

เลี้ยงไก่ไข่บนบ่อปลา ไก่ไม่เครียด ปลาโตไวได้ขนาด ประหยัดอาหารน้ำไม่เน่าเสีย มีแต่ได้

อย่างแรกคงต้องกล่าวถึงการเลี้ยงก่อน เกษตรกรสามารถเลี้ยงได้ทั้งในกรงที่อยู่บนพื้นดินหรือบนบ่อปลา แต่การเลี้ยงบนพื้นดินจะต้องคอยเก็บมูลออกอยู่สม่ำเสมอๆ เพื่อไม่ให้แอมโมเนียระคายเคืองก่อความรำคาญหรือความเครียดจนทำให้ไก่เจ็บป่วยล้มตายหรือแม้แต่ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนพื้นบ้าน เท่าที่ผู้เขียนทราบขี้ไก่ไข่ที่กวาดเก็บไม่ทำปุ๋ยก็เป็นอาหารปลา เนื่องจากสัตว์ปีกมีระบบการย่อยที่สั้น อาหารบางอย่างถึงแม้ย่อยไม่หมดก็จะถูกขับถ่ายออกมาแล้ว ประมาณว่ากินไปถ่ายไป กินทั้งวันถ่ายทั้งวัน อีกทั้งมีนิสัยคุ้ยเขี่ยก่อนจิกกิน ทำให้เศษอาหารตกหล่นด้านล่าง ฉะนั้นขี้ไก่จึงไม่ใช่กากอาหารที่ย่อยเหลือเพียงอย่างเดียว แต่อุดมไปด้วยเศษอาหารที่มีประโยชน์แฝงอยู่ในจำนวนไม่น้อย

 

 

นอกจากเป็นอาหารของปลาโดยตรงแล้ว ขี้ไก่ยังเป็นอาหารสำหรับแพลงค์ตอนที่เป็นอาหารให้กับปลาทั้งทางตรงและทางอ้อม ปลาบางชนิดอย่างปลานิลกรองแพลงค์ตอนจากน้ำกินเป็นอาหารโดยตรง อาจเหมารวมถึงไรน้ำอาหารปลาที่กินแพลงค์ตอนพืช(คลอเรลล่า) และนอกจากนี้แพลงค์ตอนพืชยังช่วยกำจัดแก๊สพิษอย่างไฮโดรเจนซัลไฟด์(แก๊สไข่เน่า) แอมโมเนีย ที่เกิดขึ้นจากการหมักหมมของมูลไก่ ส่วนที่ว่า”เลี้ยงไก่ไข่บนบ่อปลาแล้วไม่ทำให้น้ำในบ่อเน่าเหม็นเหรอ?”มีบ้างที่เศษอาหารหมักหมมเยอะเกินไป หากเป็นเช่นนี้ก็ให้หว่านสเม็คโตไทต์ลงไปช่วยควบคุมปริมาณแก๊สในบ่อไร่ละ10-20 กิโลกรัม อัตราส่วนที่เหมาะสม ไก่ 1ตัวต่อปลา 10ตัว หากเป็นหมูก็ 1ตัวต่อปลา 100ตัว ที่สำคัญไม่ควรปล่อยปลาหนาแน่นเกิน 50ตัว/ตร.ม. และควรเลือกปลาที่หากินหลายระดับ ทั้งหากินหน้าดิน หากินกลางน้ำ และหากินผิวน้ำ ผสมรวมๆคละกันไป

เลี้ยงปลาหลายชนิดคละในบ่อเดียว มักจะไม่ค่อยป่วยตายเหมือนเลี้ยงเดียวๆด้วยอาหาร เนื่องจากน้ำที่ผสมขี้ไก่ในปริมาณเหมาะสม จะทำให้ค่าpH ความเป็นกรด-ด่างจะไม่แกว่งมาก ปลาไม่ค่อยเครียด แต่ก็มีบ้างบางเวลาที่ฟ้าปิดไม่มีแดดลมไม่พัด ปลาก็จะขาดออกซิเจน ถ้าเป็นเช่นนี้ให้เกษตรหว่านสเม็คโตไทค์ลงไปก่อนไร่ละ 20กิโลกรัม เพื่อจับตรึงแอมโมเนียและแก๊สพิษในน้ำ จากนั้นก็ตีน้ำเพิ่มออกซิเจนช่วยอีกทางหนึ่ง ส่วนเรื่องที่ว่าแล้วใครรู้เขาจะรังเกียจไหม ผู้เขียนตอบเลยว่าไม่ เพราะกว่าจะมาเป็นเนื้อปลาให้เราๆท่านๆรับทานกัน ของเสียเหล่านั้นก็ถูกกระบวนการย่อยปรับเปลี่ยนรูปจนไม่มีเค้าเดิมเหลือให้เห็น ไม่ต่างอะไรกับปุ๋ยคอกที่ใส่ให้ต้นไม้ยังไงก็ยังนั้น หากเราตั้งข้อรังเกียจเราก็คงจะไม่สามารถรับทานผักได้เลยครับ ขี้ไก่เป็นเพียงอาหารส่วนหนึ่งในการเลี้ยงปลาเท่านั้น แต่ยังไงมีอาหารสมทบช่วยเร่งให้ปลาอ้วนสมบูรณ์ ได้น้ำหนักทดแทนช่วงที่พักเล้าเปลี่ยนแม่ไก่ สอบถามข้อมูลวิชาการได้ที่ 02-9861680-2 หรือผู้เขียน 081-3983128 หรือHotline สายด่วน 084-5554205-9 หรือ @thaigreenagro

 

 

 

คุณเอกรินทร์ ช่วยชู (นักวิชาการชมรมฯ)

ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ www.thaigreenagro.com

เสนอแนะติชมได้ที่ email : thaigreenagro@gmail.com