ปลา, ประมง-สัตว์น้ำ

เลี้ยงปลาคละๆกันในบ่อให้กินขี้ไก่ โตไวแข็งแรง ป่วยน้อยกว่าเลี้ยงด้วยอาหารเพียงอย่างเดียว

ขี้ไก่ไม่ใช่ปฏิกูลที่เหลือจากไก่เพียงอย่างเดียว แต่อุดมไปด้วยเศษอาหารที่มีประโยชน์ต่อปลาอยู่ไม่น้อย ยังเป็นแหล่งอาหารของแพลงค์ตอนอาหารปลาอย่างปลานิล ที่สามารถกรองแพลงค์ตอนจากน้ำเป็นอาหารได้โดยตรง นอกจากนี้แพลงค์ตอนพืชยังช่วยกำจัดแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์(แก๊สไข่เน่า)ที่เกิดขึ้นจากการหมักหมม หากมากเกินไปก็ให้หว่านสเม็คโตไทต์ช่วยควบคุมไร่ละ 10-20 กิโลกรัม หรือตามสัดส่วนที่เหมาะสม ที่สำคัญไม่ควรปล่อยปลาหนาแน่นเกิน 50 ตัว/ตร.ม. และควรเลือกปลาที่หากินได้หลายระดับ ทั้งหน้าดิน กลางน้ำ ผิวน้ำผสมรวมคละๆกัน เพราะการเลี้ยงปลาหลายชนิดคละในบ่อเดียวกัน มักจะไม่ค่อยป่วยตายเหมือนเลี้ยงเดี่ยวๆด้วยอาหาร เนื่องจากน้ำที่ผสมขี้ไก่ในปริมาณเหมาะสม จะทำให้pHความเป็นกรด-ด่างน้ำไม่แกว่งมาก ปลาไม่ค่อยเครียด แต่ก็มีบ้างช่วงฟ้าปิดไม่มีแสงแดด ขาดออกซิเจน ให้แก้โดยหว่านสเม็คโตไทค์ลงไปไร่ละ 20 กิโลกรัม เพื่อจับตรึงแอมโมเนียและแก๊สพิษในน้ำ ตีน้ำช่วยเพิ่มออกซิเจนอีกทางหนึ่ง ส่วนที่ว่าใครรู้เข้าแล้วจะรังเกียจไหม ตอบเลยว่า…ไม่ กว่าจะมาเป็นเนื้อปลาให้เรารับประทาน ของเสียเหล่านั้นก็คงถูกกระบวนการย่อยปรับเปลี่ยนรูปจนไม่มีเค้าเดิมหลงเหลือให้เห็นแล้ว ไม่ต่างอะไรกับปุ๋ยคอกที่ใส่ให้ต้นไม้ยังไงก็ยังนั้น

 

 

หากตั้งข้อรังเกียจว่า…เป็นขี้ไก่…ปลากินขี้ไก่…ก็คงไม่สามารถรับประทานผักผลไม้อะไรเข้าไปได้เลย ขี้ไก่เป็นเพียงอาหารส่วนหนึ่งในการเลี้ยงปลาเท่านั้น ยังไงก็ยังมีอาหารสมทบช่วยที่ช่วยเร่งให้ปลาอ้วนสมบูรณ์ ได้น้ำหนักทดแทนช่วงที่พักเล้าเปลี่ยนแม่ไก่อยู่ดี อัตราส่วนความหนาแน่นที่เหมาะสม ไก่ไข่ 1 ตัวต่อปลา 10 ตัว หากเป็นหมูก็ 1 ตัวต่อปลา 100 ตัว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ 02-9861680-2 หรือผู้เขียน 081-3983128 ท่านใดที่สนใจผลิตภัณฑ์ชมรมฯสอบถามได้ที่ Hotline สายด่วน 084-5554205 -9 หรือ Line Center : tga001, tga002, tga003, tga004, tga005, @thaigreenagro *** สินค้าคุณภาพ…ต้องตราใบไม้ลายธงชาติ เท่านั้น ***

 

 

คุณเอกรินทร์ ช่วยชู (นักวิชาการชมรมฯ)

ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ www.thaigreenagro.com

เสนอแนะติชมได้ที่ email : thaigreenagro@gmail.com