พืชผักกินใบ, พืชไร่, พืชผักพืชไร่อื่นๆ, พืชผัก-พืชไร่

เร่งการเจริญเติบโตด้วยไคโตซาน MT ในผักคะน้า

การปลูกผักคะน้า มุ่งหวังให้ผักงอกงามอยู่เสมอ ใบสวย ต้นยาว ต้นกรอบ ใบงาม ต้นอวบ แนะนำไคโตซาน MT ค่ะ เป็นผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษหลังฉีดสามารถนำมาล้างน้ำรับประทานได้เลยค่ะ

ไคโตซาน MT สร้างภูมิคุ้มกันทำให้พืชทนต่อโรคและแมลงศัตรูพืช เร่งการเจริญเติบโต รากงอกงามเจริญดี พืชกินอาหารได้มาก ออกดอกเร็ว ดอกใหญ่ ก้านดอกยาว แข็งแรง ผลดก ขั้วเหนียว ผลใหญ่ รสชาติดี สีสวยพืชเจริญเติบโตสม่ำเสมอในแต่ละรุ่น สามารถเก็บเกี่ยวได้พร้อมกัน และเก็บเกี่ยวได้เร็วขึ้น

อัตราการใช้ ผสม ไคโตซาน MT 5 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร คนให้เข้ากัน ฉีดพ่นเป็นฝอยละเอียดบาง ๆ ให้ทั่วต้นพืช ทั้งบนใบและใต้ใบ ช่วงเช้าตรู่หรือช่วงตอนเย็นแดดอ่อน 3-5 ครั้ง ห่างกัน 7-15 วัน ต่อครั้งค่ะ

เขียนและรายงานโดย ทีมงานชมรมเกษตรปลอดสารพิษ

สอบถามเพิ่มเติมที่ 02-98616680-2 หรือผู้เขียนจินตนา สินสุพรรณ์ (ฝ่ายขายภาคเหนือตอนล่าง)

092-7744906 Hotline สายด่วน 09 หรือ 092-7744903  @thaigreenago เสนอติชมได้ที่ Email : thaigreenago@gmail.com