ข่าวเกษตร

เรื่อง ซีโอฟาร์มกับหมู!!!

ZEO PLATINUM ซีโอฟาร์ม หินแร่ภูเขาไฟใช้ในฟาร์ม ช่วยแก้ปัญหากลิ่นเหม็นในคอกปศุสัตว์และสารพิษตกค้างในอาหาร กำจัดปัญหาสารพิษตกค้างในเนื้อสัตว์หรือผลผลิตจากสัตว์เลี้ยง ช่วยจับแอมโมเนีย ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (ก๊าซไข่เน่า)ในคอกปศุสัตว์ ช่วยลดอาการเครียดจากก๊าซของเสียต่างๆ ในคอกสัตว์

อาชีพการเลี้ยงสัตว์ที่นิยมเลี้ยงในหมู่บ้านต่างๆ ก็คือ การเลี้ยงสุกร หรือ การเลี้ยงหมู ทั้งนี้เพราะสามารถเลี้ยงเป็นฟาร์มเล็กๆจำนวนไม่กี่ตัวก็ได้ เพราะใช้พื้นที่น้อยเลี้ยงง่ายใช้แรงงานน้อย และสามารถนำเศษอาหารมาใช้เป็นอาหารของสุกรได้ นอกจากนี้มูลสุกรยังสามารถนำมาเป็นปุ๋ยหรืออาหารในบ่อเลี้ยงปลาได้ สุกรเป็นสัตว์เลี้ยงที่ขยายพันธุ์ได้เร็วมีลูกดก จึงเป็นกิจการที่ให้ผลกำไรดี ทำให้เป็นที่นิยมเลี้ยงกันมาก

การเลี้ยงหมูแบบชีวภาพ นำอาหารวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นมาทำเป็นอาหารเลี้ยงหมู เช่น กล้วยดิบ มันสำปะหลัง มะละกอ ใบกระถินมาคลุกผสมกับซีโอฟาร์มในอัตรา ซีโอฟาร์ม 3 กิโลกรัม/อาหารสัตว์100กิโลกรัม มาใช้เลี้ยงหมูแล้ว ช่วยส่งเสริมให้กระเพาะบดย่อยอาหารได้ดียิ่งขึ้น ทั้งยังช่วยจับของเสียในระบบทางเดินอาหาร เมื่อขับถ่ายของเสียออกมากลิ่นเหม็นจะลดน้อยลงยังสามารถใช้เลี้ยงวัวและปลาได้อีกด้วย พบว่า หมูเจริญเติบโตดีมาก 5 เดือน ก็สามารถขายได้แล้ว โดยที่เราไม่ต้องเลี้ยงด้วยหัวอาหารแต่อย่างใด และยังลดต้นทุนโดยไม่ต้องซื้อหัวอาหารที่มีราคาแพง

ข้อดีของการเลี้ยงหมูแบบชีวภาพก็คือ ลดต้นทุนโดยเฉพาะหัวอาหารได้ประมาณ 70-80% ด้วยการนำวัตถุดิบในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ลดปัญหากลิ่นเหม็น กลิ่นแอมโมเนีย ก๊าซไข่เน่า ในคอกปศุสัตว์ ช่วยลดปัญหาเรื่องแมลงวัน ช่วยลดอาการเครียดของสัตว์เลี้ยง ผู้ที่อาศัยใกล้กับบริเวณคอกปศุสัตว์เนื่องจากไม่มีกลิ่นเหม็นรบกวน อีกทั้งช่วยลดปริมาณการตายเนื่องจากแพ้แอมโมเนีย ลดปัญหาการทำความสะอาดคอกบ่อยๆ คอกหมูไม่มีกลิ่นเหม็น สัตว์ที่เลี้ยงมีสุขภาพแข็งแรง จำหน่ายได้ราคาดี และยังได้ปุ๋ยแบบธรรมชาติจากมูลหมูไปใช้ประโยชน์ได้

การเลี้ยงหมูแบบชีวภาพ สามารถเลี้ยงตั้งแต่ลูกหมูหย่านม เพื่อไม่ให้หมูสับสนในเรื่องการกิน จะทำให้เกิดเป็นนิสัยในการกินอาหาร ถ้ากินกล้วยดิบก็ดิบไปตลอด โดยจะห้อยกล้วยดิบให้หมูกิน ตัวเล็กก็ห้อยต่ำหน่อยพอให้หมูแหงนกินได้สะดวก ไม่ควรวางกับพื้นดิน ถ้าตัวโตขึ้นก็จะขยับสูงขึ้นเป็นลำดับ นอกจากนั้น ก็ต้องกำหนดจุดให้อาหารแยกกัน เช่น น้ำ อาหาร กล้วย ควรจะอยู่คนละมุม ในบริเวณคอกเราก็โรยด้วยซีโอฟาร์มและราดด้วยน้ำทำให้ไม่มีกลิ่นเหม็นดีต่อระบบการจัดการในคอกสุกร

เขียนและรายงานโดยทีมงานชมรมเกษตรปลอดสารพิษ

สอบถามเพิ่มเติมที่ 02-9861680-2 หรือผู้เขียน ชลทิศ เนียมพลางค์ (ฝ่ายขายภาคตะวันออก) 092-7744903

Hotline สายด่วน 084-5554205-9 หรือ @thaigreenagro

เสนอติชมได้ที่ Email : thaigreenagro.com