พืชผัก พืชไร่

เรื่องการใช้โพลิเมอร์ชำกิ่งสะระแหน่งอกรากเร็ว

เริ่มจากการเตรียมกิ่งสะระแหน่ประมาณ10กิ่งการเตรียมกิ่งนั้นควรให้กิ่งมีช่วงใบ2ช่วงกิ่งเช่นมียอดใบและมีช่วงใบคู่ที่ที่สองต่อจากยอดสุดของกิ่ง

เมื่อได้มาแล้วตัดใบคู่ที่สองทิ้งให้เหลื่อแต่ใบยอดสุดคู่แรก

หลังจากนั้นนำแก้วมา1ใบใส่ๆๆใส่ทรายละเอียดล้างน้ำให้สะอาดให้ได้3ส่วน4ของขนาดแก้ว

(ที่ใช้แก้วใส่เพราะจะได้มองเห็นรากได้ชัดเจนเวลางอกราก)

เมื่อได้แก้วน้ำที่เติมทรายแล้วในอัตราที่3ส่วนใน4ส่วนของแก้วก็ให้ใส่น้ำใน1สวนที่เหลือแล้วใส่โพลีเมอร์1ช้อนชา

(คุณสมบัติของโพลิเมอร์ขยายตัวในน้ำได้ถึง200-400เท่า)

และปักกิ่งสะระแหน่มี่เตรียมไว้ลงไปในแก้วสั่งเกตุดูประมาณ7วันรากขาวๆๆจะขึ้นมาถือเราก็สามารถย้ายกิ่งเพาะชำลงปลูกในกระถางดินที่เตรียมไว้ได้เลยค่ะรับลองว่าวิธีนี้ง่ายมากๆและได้สะระแหน่ปลอดสารพิษด้วยการเพาะชำง่ายโดยใช้โพลิเมอรไว้กินเองในบ้านแบบง่ายๆเลยค่ะ

สอบถามเพิ่มเติมที่ 02-9861680-2 หรือผู้เขียนปิ่นแก้ว แก้วมรกต(ฝ่ายส่งเสริมการตลาดภาคใต้) 092-7744907 Hotline สายด่วน 084-5554205 -9 หรือ @thaigreenagro เสนอติชมได้ที่ Email : thaigreenago@gmail.com