โรคแมลงศัตรูพืช, พืชผัก พืชไร่

เรียนรู้จากธรรมชาติ…น้ำที่เป็นกรดอ่อนๆเหมาะสำหรับผสมยา ฮอร์โมนมากที่สุด

หน้าแล้งอากาศร้อนน้ำร้อน คลองหนองแห้งขอด ความเค็มในน้ำเพิ่มขึ้น ด่างมากขึ้น อัลคาไลก็เพิ่ม หากไม่ปรับพีเฮทน้ำให้อยู่ที่ 5.5-6.5 แล้ว เวลาผสมยา ฮอร์โมนหรือสารเคมีต่างๆ อาจก่อให้เกิดอัลคาไลฮัยโดรลัยสิสได้ ส่งผลให้สารออกฤทธิ์ช้าหรือหมดฤทธิ์ไปเลย คล้ายๆกับอาการดื้อยาในหนอน แมลง เชื้อราโรคพืช ซึ่งเป็นเหตุผลนึงที่โบราณกล่าวไว้…”หน้าฝนป้องกัน ปราบศัตรูพืชง่ายกว่าหน้าแล้ง” คำตอบ…(อยู่ด้านล่าง)…

การที่ฝนตกชะล้างอินทรียวัตถุต่างๆ แล้วแตกละลายกลายเป็นกรดในธรรมชาติ อาจส่งผลให้น้ำเป็นกรดอ่อน แม้แต่การหมักปุ๋ยจากซากอินทรีย์วัตถุ เศษไม้ ใบหญ้า ก็ยังได้กรดฮิวมิค ได้ปุ๋ยน้ำสีคล้ำๆดำๆกลิ่นตุๆ แม้แต่น้ำชะล้างกองขยะน้ำสีดำๆก็ยังเป็นกรดอ่อน หากลองสังเกตหรือทดสอบจะพบว่าน้ำในธรรมชาติ ในห้วย หนอง คลอง บึงก็ยังเป็นกรดอ่อน ยกเว้นแต่น้ำที่ไหลผ่านภูเขาหินปูนส่วนใหญ่จะพบว่าเป็นด่าง หากเป็นเช่นนี้ก่อนฉีดพ่นยา ฮอร์โมนต่างๆควรปรับพีเฮทของน้ำด้วยซิลิซิค แอซิค 5กรัม(1ช้อนชา)ต่อน้ำ 20ลิตร จะช่วยปรับจากความเป็นด่างให้เป็นกรดอ่อนๆได้ ทำให้ฤทธิ์ยา ฮอร์โมนกลับมาออกฤทธิ์ได้ดังเดิมโดยที่ไม่ถูกหักล้างจากฤทธิ์ของด่างแต่อย่างใด

 

 

เช่นเดียวกับดินเปรี้ยว ยกร่องไล่น้ำยังไงก็ไม่หายเปรี้ยว ถ้าไม่มีการปรับสภาพดิน ในการปรับสภาพดินที่เปรี้ยวหรือเป็นกรดจัดๆนั้น ควรใช้วัสดุที่มีพีเฮทตรงกันข้ามหรือเป็นด่าง วัสดุปรับปรุงดินที่ภาครัฐนิยมส่งเสริมแนะนำให้เกษตรกรใช้ ส่วนใหญ่จะเป็นวัตถุปูนอย่าง…ปูนมาร์ล โดโลไมท์ ปูนขาวฯลฯ ซึ่งต้นทุนจะต่ำ ในมุมกลับกันหากเกษตรกรนำมาใส่บ่อยๆในปริมาณที่มากขึ้นเรื่อยๆ ก็จะเป็นโทษต่อดิน เนื่องจากปูนเมื่อเจอกับน้ำจะทำละลายผสมเป็นเนื้อเดียวกัน แต่อย่างว่า…”ปูนก็คือปูน” เมื่อแห้งแข็งตัว…จะจับกันเป็นก้อน แม้ฝนจะตก หรือจะรดน้ำเท่าไรก็ไม่ละลาย อีกทั้งยังแพ็คหน้าดิน ทำให้แน่นแข็ง น้ำซึมผ่านขึ้น-ลงไม่ได้ สุดท้ายต้นไม้ก็จะเหี่ยวเฉาตายเนื่องจากขาดออกซิเจน… สอบถามข้อมูลวิชาการได้ที่ 02-9861680-2 หรือผู้เขียน 081-3983128 หรือ Hotline สายด่วน 084-5554205-9 หรือ @thaigreenagro

 

 

คุณเอกรินทร์ ช่วยชู (นักวิชาการชมรมฯ)

ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ www.thaigreenagro.com

เสนอแนะติชมได้ที่ e-mail : thaigreenagro@gmail.com