สูตรปุ๋ยสำหรับพืช

วาเลนไทน์ รักโลกรักสิ่งแวดล้อม ขี้หมูใช้เป็น…คุณมากมาย

การเลี้ยงหมูก็สามารถก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมได้เช่นเดียวกันหากไม่ป้องกันบำบัด โดยเฉพาะกลิ่นก๊าซที่ปลิวล่องลอยตามลม ซึ่งกล่าวรวมถึงของเสียที่เรียกว่า”ขี้”ในรูปของเหลวหรือน้ำทิ้งที่ปล่อยลงบ่อพัก ผ่านลำน้ำลงคลองหนองจนผักตบผักปอดเขียวขจี บางครั้งมีมากเกินไปน้ำเขียวไม่ระบายจนปลาตายลอยเป็นแพเพราะขาดออกซิเจน ก่อให้เกิดปัญหามากมาย อันจะปล่อยลงแปลงนา แปลงผักโดยตรงก็เกรงว่า…พืชผักก็จะเฝือใบบ้าใบเพราะได้รับไนโตรเจนเข้าไปเยอะ อ่อนแอเป็นโรคและแมลงศัตรูรบกวนง่าย

จริงแล้วไนโตรเจน(N)ก็เป็นอาหารพืช แต่บางครั้งการได้รับในอัตราที่มากเกินไปก็อาจส่งผลเสียมากกว่าผลดี กล่าวคือ…ต้นพืชจะบ้าใบเฝือใบ โค่นล้มง่าย ไม่ค่อยติดดอกออกผล เสียเวลาเสียต้นทุน เป็นปัญหาเดิมๆที่เกษตรกรเคยพบเจอ ซึ่งต่อไปไม่ใช่ปัญหาหากจะนำขี้หมู น้ำขี้หมู มาใช้ในแปลงเกษตรหรือหว่านราดรดต้นไม้ ก่อนหรือหลังปลูกทุกครั้งควรใช้หินแร่ภูเขาไฟพูมิช รองก้นหลุมหรือหว่านผสมร่วมกันช่วยจับอนุภาคประจุบวกของไนโตรเจนในปุ๋ยขี้หมู น้ำทิ้งจากฟาร์มเลี้ยงหมู

 

 

สำหรับแปลงพืชที่ขาดอินทรียวัตถุให้เติมโพแทสเซียมฮิวเมทลงไปด้วย จะช่วยให้ธาตุอาหารที่มีอยู่ในดินละลายเพิ่มขึ้น ต้นไม้ก็ได้รับประโยชน์มากขึ้น ถึงแม้ธาตุอาหารที่ได้จากขี้หมู น้ำขี้หมูจะมีประโยชน์ แต่การได้รับปุ๋ยเพียงอย่างเดียว อาจทำให้เปอร์เซ็นต์ปุ๋ยไม่เพียงพอ จึงจำเป็นต้องดึงปุ๋ยเคมีบางสูตรมาร่วมเพื่อรักษาคุณภาพผลผลิตไม่ให้ตกต่ำ ช่วยลดต้นทุนการผลิตและไม่ใช้ปุ๋ยเกินความจำเป็น เพียงแค่…นำพูมิช 20 กิโลกรัมคลุกผสมร่วมกับปุ๋ยเคมี 50 กิโลกรัมหรือขี้หมู 100 กิโลกรัมทำเป็นปุ๋ยละลายช้า…เท่านี้ก็ช่วยลดต้นการใช้ปุ๋ย ใช้ยาได้แล้วครับ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ 02-9861680-2 หรือผู้เขียน (081-3983128) Hotline สายด่วน 084-5554205 -9 หรือ @thaigreenagro

 

  

 

เขียนและรายงานโดย : คุณเอกรินทร์ ช่วยชู(นักวิชาการชมรมฯ)

ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ www.thaigreenagro.com

เสนอแนะติชมได้ที่ email : thaigreenagro@gmail.com