สารพันเห็ด, เห็ดตับเต่า

เพิ่มรายได้สวนลำไยโดยการปลูกเห็ดห้าหรือเห็ดลำไย

                ในระยะฝนตกชุกชื้นต่อเนื่องหลังจากแห้งแล้งมาระยะหนึ่ง จะพบเห็ดห้าขึ้นบริเวณใต้พุ่มต้นลำไย ในพื้นที่ปลูกลำไยมานานและใส่แต่ปุ๋ยอินทรีย์เป็นส่วนใหญ่ จะพบเห็ดห้าได้มากกว่าพื้นที่ปลูกใหม่และขาดปุ๋ยอินทรีย์ บางแห่งถึงกับมีรถ 2 แถวมาจอดรอรับซื้อเห็ดห้าที่เกษตรกรเก็บออกมาจากสวนลำไย เห็ดห้าขายได้กิโลกรัมละ 50-60 บาท ตามราคาขายส่ง แต่ขายปลีกได้ถึง กก. ละ 90-100 บาท ในขณะที่ลำไยเกรด AA ขายออกจากสวนได้กิโลกรัมละ 6 บาท (ศิริโชค เอี่ยมมี 08-6654-5642)

fiogf49gjkf0d

                เห็ดห้าเป็นเห็ดรับประทานได้ ส่วนใหญ่มีสีดำและน้ำตาล ทางอีสานเรียกเห็ดผึ้ง และภาคกลางเรียกเห็ดตับเต่า เมื่อดอกเห็ดโตเต็มวัยจะสร้างสปอร์หรือเมล็ดเห็ดร่วงหล่นจากดอกเห็ด ลมและน้ำพาสปอร์ไปตกในสภาพเหมาะสม งอกเป็นใยเห็ดขนาดใยสำลี หากใยนี้เข้าถึงรากลำไยหรือรากไม้อื่นที่เห็ดอาศัยได้ก็จะเจริญเป็นเส้นใยอยู่รอบราก กินอาหาร ส่วนหนึ่งจากสารที่รากปล่อยออกมา อีกส่วนหนึ่งจากการที่เห็ดย่อยอินทรียวัตถุรอบ ๆ จากรากลำไยนั้น เราสามารถใส่เชื้อเห็ดให้แก่รากลำไยโดยใช้ดินที่เคยมีเห็ดขึ้นอยู่ หรือดอกเห็ดแก่ขยำกับน้ำให้สปอร์หลุดออกมา หรือนำดอกเห็ดมาตีปั่นเป็นน้ำปั่นเห็ด หรือใช้เชื้อเห็ดห้าบนวุ้น มาตีปั่น ผสมน้ำราดที่รากหรือโคนต้นลำไยก็ได้ เสร็จแล้วคลุมด้วยดิน, ใบไม้, เศษพืช (ไพบูลย์ พูลทอง 08-1729-2355)


                ต้นลำไยที่มีเชื้อเห็ดห้าแล้วจะเกิดดอกเห็ดห้าเมื่อฝนตกหรือรดน้ำ การเกิดดอกเห็ดจะมากหรือบ่อยขึ้นกับการได้รับปุ๋ยอินทรีย์และความสมบูรณ์ของต้นลำไย ควรดูแลอย่าให้มดนำเพลี้ยไปเลี้ยงที่รากลำไย หว่านภูไมท์ซัลเฟตบริเวณใต้พุ่มต้นและหยอดกลบรูมดใต้พุ่มต้นทุกรูอย่าให้มีมดไปสร้างรูอยู่อาศัยและอย่าใช้ยาฆ่าหญ้า วิธีนี้ดัดแปลงใช้เพาะเห็ดห้าได้กับต้นลิ้นจี่ ทองหลาง ส้มโอ มะไฟ แคบ้าน โสนนา สะแกนา ฯลฯ ได้อีกด้วย


ที่มา : ดีพร้อม ไชยวงศ์เกียรติ. นสพ.เดลินิวส์  ฉบับที่ 21,141  วันอาทิตย์ที่ 2  กันยายน พ.ศ. 2550 หน้า 24.